Obowiązujące w 2013 r. terminy składania wniosków i dokumentów

Komentarze

Transkrypt

Obowiązujące w 2013 r. terminy składania wniosków i dokumentów
Obowiązujące w 2013 r. terminy
składania wniosków i dokumentów
w ramach płatności obszarowych


Wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie od
dnia
15 marca do dnia 15 maja 2013 r.
Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także
w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania
wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2013 roku, jednak za każdy
dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w
wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej, płatności uzupełniającej, specjalnej płatności
obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i
motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz
płatności rolnośrodowiskowej można składać do dnia 31
maja 2013 roku.
Zmiany do wniosku można także złożyć w terminie do dnia
10 czerwca 2013 roku, jednak zmiana ta spowoduje
zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni
działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do
powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za
każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od dnia 1 czerwca
2013 r. włącznie).

W przypadku płatności do tytoniu:



kopia umowy na uprawę tytoniu (rolnik nie będący członkiem
grupy producentów tytoniu lub
oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji (rolnik będący
członkiem grupy producentów tytoniu)
składane są do biura powiatowego, do którego został
złożony wniosek o przyznanie płatności w terminie
do dnia 15 maja 2013 roku.