Ramowy program wykładu oraz ćwiczeń z Histologii dla II roku

Komentarze

Transkrypt

Ramowy program wykładu oraz ćwiczeń z Histologii dla II roku
Ramowy program wykładu oraz ćwiczeń z Histologii dla II
roku Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki
(ćwiczenia obejmują przegląd, analizę oraz identyfikację preparatów tkanek
zwierzęcych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wstęp. Mikroskopia oraz technika histologiczna
Ogólne cechy fizyczne i chemiczne tkanek
Tkanka nabłonkowa
Komórki podporowe i substancja pozakomórkowa
Tkanka łączna
Tkanka łączna właściwa
Tkanka tłuszczowa
Tkanka chrzęstna i kostna
Krew, szpik kostny i odnowa komórek krwi
Tkanka mięśniowa
Tkanka nerwowa
Zmiany histopatologiczne (nowotwory łagodne i złośliwe)
ĆWICZENIA
Literatura
1. Sawicki W. Histologia Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008
2. Sobotta A. (tłum. M. Zabel) Atlas histologii Urban & Partner 2002
3. Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Atlas histopatologii Wydawnictwo Naukowe PZWL
2007
4. Stevens A., Lowe J. Histologia Człowieka Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000
autor dr Magdalena Błaszak