Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedle Młodych” w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedle Młodych” w Łodzi
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedle Młodych” w Łodzi
ogłasza ustny przetarg:
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu
nr 6 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 17 o pow. 42,00 m2 , 2 pokoje i kuchnia, 1 piętro
Cena wywoławcza wynosi 129.000,00 zł, wadium 12.900,00 zł.
Obejrzenie
lokalu
umożliwia
Administracja
osiedla
ul. Dąbrowskiego 93, tel. 42-642-32-68
“Dąbrowa”
Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni ulica
Żeromskiego 74 w Łodzi, sala konferencyjna
Dla zainteresowanych warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
i zobowiązanie złożenia deklaracji o przyjęcie w poczet członków SM “Osiedle Młodych”.
Wadium należy wpłacić na konto nr: 71 1020 3378 0000 1602 0014 4535.
Przetarg w wymienionym wyżej terminie jest ważny, jeśli przystąpi do niego przynajmniej dwóch
uczestników, w przypadku zgłoszenia się jednego uczestnika, odbędzie się przetarg w II terminie
w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 1230.
Wysokość postąpienia 1.000,00 zł
Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego
i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.
Pełna wartość wylicytowanego wkładu powinna być wniesiona na konto Spółdzielni
w ciągu 30 dni od daty przetargu.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 42 637-56-05 w. 18.

Podobne dokumenty