KPP ŚRODA WLKP KONIEC WAKACJI

Komentarze

Transkrypt

KPP ŚRODA WLKP KONIEC WAKACJI
KPP ŚRODA WLKP
Źródło: http://www.sroda-wielkopolska.policja.gov.pl/w25/aktualnosci/162248,Koniec-wakacji-witaj-szkolo.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 23:12
Strona znajduje się w archiwum.
KONIEC WAKACJI - WITAJ SZKOŁO!
W związku ze zbliżającym się dniem rozpoczęcia roku szkolnego
średzcy policjanci już teraz rozpoczęli wzmożone działania. Mają one na celu poprawę
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w pierwszych dniach nauki.
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego policjanci przeprowadzą doraźne kontrole terenów
wokół losowo wybranych punktów handlowych pod kątem legalności handlu alkoholem, a przede wszystkim jego
sprzedaży niepełnoletnim.
Policjanci ruchu drogowego dokonywać będą lustracji dróg (ulic) w rejonach placówek oświatowo
wychowawczych pod kątem prawidłowości ustawienia i stanu technicznego, w tym czytelności znaków
drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających.
Przez cały weekend aż do 1 września uwaga policjantów skupi się na miejscach szczególnie zagrożonych
wybrykami chuligańskimi młodzieży. Tam właśnie można będzie spotkać wzmocnione służby prewencyjne.
Policjanci będą natychmiast i zdecydowanie reagować na wszelkiego rodzaju zachowania niezgodne z prawem.
Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony dróg dojazdowych do szkół i przedszkoli. Do zadań pełniących
tam służbę policjantów ruchu drogowego należeć będzie:
●
●
nadzorowanie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, obowiązujących
przepisów prawa,
kontrolowanie zachowania się kierujących pojazdami wobec pieszych i przestrzegania przez nich ograniczeń
prędkości jazdy, obowiązujących w okolicy placówek edukacyjnych,
Policjanci nie zapomną także o profilaktyce. Już od września rozpoczną w szkołach zajęcia z zakresu
bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Te drugie przeznaczone będą głównie dla
najmłodszych uczniów.
Niezwykle ważna w dziedzinie edukacji najmłodszych jest także współpraca z rodzicami.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i bezpiecznej drogi do szkoły!
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty