OGŁOSZENIE o przetargu mieszkania

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE o przetargu mieszkania
OGŁOSZENIE
o przetargu mieszkania
Spółdzielnia Mieszkaniowa „STROP” w Warszawie ogłasza otwarty,
pisemny przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Warszawie przy
ul.Bellottiego 3B.
Lokal o pow. użytkowej 48,30 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i
przedpokój), usytuowany na V piętrze.
Kwota wywoławcza wynosi 345.000,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie
10.350,- zł na konto Spółdzielni:
PKO BP SA 15 O/Warszawa 21 1020 1156 0000 7502 0011 3274
w terminie do dnia 20.03.2013r.
Oferty z dowodem wpłaty ustalonego wadium należy składać w
zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na mieszkanie” w
Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 1 przy ul. Skierniewickiej 21
w Warszawie do dnia 21.03.2013r. do godz. 1200 .
W biurze Spółdzielni można również zapoznać się z warunkami
przetargu.
Oferowany lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się
tel. 22-535-00-35.
Otwarcie ofert odbędzie się 22.03.2013r. w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „STROP” w Warszawie przy ul.Skierniewickiej 21.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

Podobne dokumenty