Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
Nowa perspektywa dla badań naukowych
i innowacji w latach 2014-2020
Synergia między programami strukturalnymi i ramowymi
PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY
14 stycznia 2014 r. (wtorek)
Politechnika Poznańska
Centrum Wykładowo-Konferencyjne, Aula Magna
ul. Piotrowo 2
09.30 – 10.00
Rejestracja uczestników i kawa
10.00 – 10.20
Powitanie i otwarcie konferencji
Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor ds. nauki, Politechnika
Poznańska
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji UAM, Dyrektor Poznańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego
Moderator: Cezary Wojtczak, dziennikarz TVP
10.20 – 11.00
B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
11.00 - 11.40
Inteligentny rozwój
Prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11.40 – 12.00
Sesja pytań i odpowiedzi
12.00 – 12.50
Lunch
12.50 – 13.30
Inteligentne specjalizacje i rozwój regionu
Hanna Mieszała, Departament Gospodarki,
Michał Rejewski, Departament Polityki Regionalnej,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
13.30 – 14.10
Badania i innowacje w Horyzoncie 2020 (w języku angielskim)
Neville Reeve, Dyrekcja ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska
14.10 – 14.30
Sesja pytań i odpowiedzi
Inauguracja Programu Horyzont 2020
w regionie
Wyzwania społeczne i wiodąca pozycja w przemyśle
PROGRAM
DZIEŃ DRUGI
15 stycznia 2014 r. (środa)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Auditorium Maximum, Wydział Prawa i Administracji, al. Niepodległości 53
09.30 – 10.00
Rejestracja uczestników i kawa
10.00 – 10.15
Powitanie
Prof. dr hab. Jacek Witkoś, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.15 – 11.00
Struktura i zasady Programu Horyzont 2020 (w języku angielskim)
Neville Reeve, Dyrekcja ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska
11.00 - 12.00
Wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne w Horyzoncie 2020
(w języku angielskim)
Neville Reeve, Dyrekcja ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska
12.00 – 12.45
Lunch
12.45 – 13.15
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Horyzoncie 2020 i programie COSME
Małgorzata Snarska-Świderska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE
13.15 – 13.40
Polska i nasz region w 7.PR
Paweł Kaczmarek, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
13.40 – 15.00
Panel dyskusyjny – moderator: Cezary Wojtczak, dziennikarz TVP
Doświadczenia z realizacji projektów badawczych w 7.PR
Prof. dr hab. Edwin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Janusz Olejnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Krzysztof Samp, ITTI Sp. z o.o., Poznań
Paweł Kluczyński, Airoptic Sp. z o.o., Poznań
Marcin Konopczyński, AM Trans Progres Sp. z o.o., Poznań
Inauguracja Programu Horyzont 2020
w regionie
Granty ERC, Marii Skłodowskiej-Curie
i poszerzanie uczestnictwa
PROGRAM
DZIEŃ TRZECI
16 stycznia 2014 r. (czwartek)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aula, al. Niepodległości 10
09.30 – 10.00
Rejestracja uczestników i kawa
10.00 – 10.15
Powitanie
Prof. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
10.15 – 11.00
Rozwój potencjału badawczego poprzez teaming, twinning i Katedry
Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Małgorzata Snarska-Świderska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE
11.00 - 12.00
Projekty szkoleniowe Marii Skłodowskiej-Curie dla instytucji
i indywidualnych naukowców (w języku angielskim)
Martin Lange, Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
12.00 – 12.45
Lunch
12.45 – 13.30
Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) na badania pionierskie
(w języku angielskim)
Benjamin Turner, Agencja Wykonawcza ERC
13.30 – 15.00
Panel dyskusyjny – moderator: Anna Wiśniewska, Krajowy Punkt Kontaktowy
Doświadczenia z realizacji projektów ERC i Marie Curie w 7.PR
Prof. UZ dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. UAM dr hab. Maciej Krawczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, Uniwersytet Zielonogórski
dr Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie
dr inż. Tomasz Żernicki, Zylia Sp. z o. o.
Organizatorzy:
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu, Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE,
Politechnika Poznańska, Dział Spraw Naukowych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dział Programów Europejskich oraz Uczelniane
Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą