Karta produktu

Komentarze

Transkrypt

Karta produktu
Ognioszczelny zestaw manewrowy
EH-d02-W/1,0/II/25.01
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Zestaw manewrowy jest urządzeniem w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi
Prawa Geologicznego i Górniczego może być instalowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia metanowego „a”, „b”, „c” oraz w wyrobiskach klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem
pyłu węglowego. Konstrukcja opracowana została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Ognioszczelny zestaw manewrowy typu EH-d02-W/1,0/II/25.01 jest przeznaczony do łączenia i sterowania elektrycznych napędów maszyn
i urządzeń górniczych. Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z
blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, zapewniają bezpieczną współpracę z zasilanymi urządzeniami i/lub maszynami górniczymi. Zestaw przewidziany jest do stosowania w instalacjach o napięciu znamionowym 1000V lub 500V z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego. Zestaw manewrowy wyposażony
jest w dwa tory z przełącznikami rozłącznikowymi z napędem ręcznym. Poszczególne tory umożliwiają zasilanie:
Tor 1 - maksymalnie dwóch odbiorników trójfazowych,
Tor 2 - maksymalnie trzech odbiorników trójfazowych (w tym dwóch w układzie rewersyjnym).
Zestaw manewrowy wyposażony jest dodatkowo w dwa odpływy 3x230V zasilane z transformatora pomocniczego oraz
jeden odpływ umożliwiający zasilanie jednofazowych pomocniczych urządzeń górniczych napięciem 42V. Budowa wewnętrzna zestawu manewrowego pozwala na jednoczesne zasilanie torów rozłącznikowych z niezależnych źródeł napięcia
o wartościach podanych w danych technicznych.
BUDOWA
Zestaw manewrowy składa się z trzech komór:
• przyłączowej dopływowej (zamykana pokrywą mocowaną śrubami),
• głównej (aparaturowej, zamykana pokrywą z zamknięciem specjalnym - blokadą),
• przyłączowej odpływowej (zamykana pokrywą mocowaną śrubami).
OPIS DZIAŁANIA
Zestaw manewrowy posiada pięć odpływów głównych i dwa odpływy obwodu 230V chronione od skutków zwarć, przeciążeń i asymetrii obciążenia. Przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia umożliwia kontrolę ciągłości uziemienia
oraz sterowanie zdalne. Odpływy wyposażone są w zabezpieczenia upływowe blokujące oraz termiczne. Obwody członów
termicznych należy połączyć z czujnikami temperaturowymi zasilanych silników. Zestaw manewrowy wyposażono w urządzenia kontrolno-sygnalizacyjne.
Do sterowania zestawu służy przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia lub separatory z obwodami iskrobezpiecznymi, które nie stanowią standardowego wyposażenia zestawu. Opcjonalnie zestaw manewrowy przystosowany jest
do podłączenia układu transmisji danych umożliwiający odczyt informacji technologicznych i ich przesył na powierzchnie
kopalni (np. do dyspozytora).
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie izolacji
1000V
Znamionowe napięcie łączeniowe
1000V lub 500V
Częstotliwość
50Hz/60Hz
Znamionowy prąd ciągły
1200A
Znamionowy prąd ciągły toru rozłącznikowego
600A
Znamionowy prąd ciągły odpływu:
500 V 1000V
111, 121, 211
400A
400A
www.elgorhansen.com
Ognioszczelny zestaw manewrowy
EH-d02-W/1,0/II/25.01
221.1, 221.2
50A
30A
221.1, 221.2
∑≤ 63A
∑≤30A
230V
311, 321
12A
311, 321
∑≤ 12A
Ilość odpływów głównych (zabezpieczonych)
5
Ilość odpływów obwodów 230V (zabezpieczonych)
2
Maks. moc odbiornika zewnętrznego obwodu 42V
250VA
Napięcie obwodów pomocniczych
42V 220V
Zwarciowa zdolność łączeniowa
25kA, cosφ = 0,2
Masa
1600kg
SCHEMAT
URZĄDZENIA
EH-d02-W/1,0/II/25.01
Q101
Q201
F301
F20.
5kVA
230V
250VA
42V
F221
F30.
F111
F121
F211
K111
K121
K211
111
121
K221.1
K221.2
K321
K311
211
221.1
221.2
311
K304
321
Q101, Q201
– przełącznik rozłącznikowy
F111, F121, F211, F221
– wkładka topikowa ograniczająca
F20., F30., F301
– wkładka topikowa
K111, K121, K211, K221.1, K221.2 – stycznik obwodów głównych
K311, K321
– stycznik obwodów pomocniczych 230V
K304
– stycznik obwodów pomocniczych 42V
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
30.
Ognioszczelny zestaw manewrowy
EH-d02-W/1,0/II/25.01
RYSUNEK WYMIAROWY
CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
I M2 Ex d I Mb
1453
Certyfikat badania typu WE: KDB 06ATEX225X
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com