Preparaty do zwalczania gryzoni

Komentarze

Transkrypt

Preparaty do zwalczania gryzoni
Preparaty do zwalczania gryzoni
NAZWA HANDLOWA
(substancja aktywna)
Normix AT-GR
(brodifakum)
DZIA¸ANIE
˝o∏àdkowe
ND (dla pszczół) – nie dotyczy pszczół;
ND (dla ludzi) – nie dotyczy ludzi
(èrodło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
TOKSYCZNOÂå
/PREWENCJA
DLA PSZCZÓ¸
ND
SZKODLIWOÂå
DLA
LUDZI
ND
CHRONIONA ROÂLINA – ZWALCZANA CHOROBA
– W NAWIASIE KARENCJA
karczownik, nornikowate, myszowate
w warzywach i w uprawach sadowniczych

Podobne dokumenty