Kalendarz wyborczy

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz wyborczy
Kalendarz wyborczy
2015 r.
2015 r.
2015 r.
do godz. 24:00
2015 r.
2015 r.
do dnia 2
ź
2015 r.
do dnia 4
ź
2015 r.
ź
ź
2015 r.
2015 r.
ź
2015 r.
ź
2015 r.
od dnia 10 ź
do dnia 23 ź
do godz. 24:00
2015 r.
2015 r.
do dnia 15
ź
2015 r.
do dnia 16
ź
2015 r.
do dnia 20
ź
2015 r.
do dnia 10
zawiadomienie P ńst
j Komisji Wyborczej:
przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
t
j
t t
t
t t
sj
s
st
t
s
t
s t
zarejestrowania
t
s
s t
s
j
s t
, domach studenckich i z s
t
st
s
j
j
s
s
sj
t
sj
st s
t
s
s
t
s
s
j
s
t
s
t
s
polskich statkach morskich
s
t
sj
t t
jt
st
t
st) obwodowych
ko misji wyborczych;
j
j
s
t
s
sj
t
s
sj
s
s
j
;
s
s s
s
s
s
s
js
s
t
t
j
s
js
t
t
j
s
s
js
j
js
st
s
j t
j
st
s s
j
s
t
j
P ńst
j t
P
j
j
s
s st
s s
s
s
s s
s
js
t j
j s
s
s
s
s
j
**)
s
jt
st
t
st )
s
s
j
j
t
t
g s
s
t
s
j
t
j
t
h przez
komitety wyborcze
sj
s
j
j st
st
t
s
j st
t
s t
s
s
s
t
t
s
s
s
s
s s
s
s
;
s
t t
j st
P ńst
s
j
j
sj
js
j
ń
st
st
t. 96 §
do dnia 22
ź
w dniu 23 ź
o godz. 24:00
w dniu 25 ź
godz. 7:00–21:00
*)
s
2015 r.
s
j
**)
j
s
t
.
t
st t
ń st
s
st
j
j
t
s
s
t .
s
s
s
s nie
s
t .
P
j
st
t
s
t jP s j
st
s
j
t
s
t j P s j D . U.
.
.
)
st
r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).
j
;
s
s
j
s
st
t
j
s
t
s
s
t. 9 §
s
tj.
s
s
ń
2015 r.
s
s
j
s s
s
s
s
s s
utworzonych na tych statkach
2015 r.
t
s
s
t jP s
.
j

Podobne dokumenty