NABÓR 2014 informacja końcowa p Sandra Sienicka

Komentarze

Transkrypt

NABÓR 2014 informacja końcowa p Sandra Sienicka
Parczew, dnia 07-08-2014 r.
Oznaczenie sprawy: R5.ST.372-14/14
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 254500 – 2014; data zamieszczenia:30.07.2014 r.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
otwartych w przetargu nieograniczonym w dniu 07.08.2014 r. o godz. 10:30 na zadanie
p.n. : dostawa materiałów w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w
miejscowości Jawidz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów – Krasienin –
Niemce – Jawidz na odcinku o długości 0,590 km”
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwoty w wysokości :
62.238,00 zł brutto
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena oferty
w zł
brutto
2
Zakład Handlu Materiałami Budowlanymi i Opałem
Andrzej Kozak
21-100 Lubartów, ul. Kopernika 39
PATER FIRMA A.E. Daniluk,
17-300 Siemiatycze, ul. Fabryczna 10
55.158,74
3
SUPERBET J. Zawadzki i wspólnicy Sp.J.
08-200 Łosice, Zakrze 114
49.030,63
1
Sporządził: Roman Kopeć
56.578,16

Podobne dokumenty