KFD2-SL2-Ex2 Moduł sterowania dwustanowego

Komentarze

Transkrypt

KFD2-SL2-Ex2 Moduł sterowania dwustanowego
Moduł sterowania dwustanowego
KFD2-SL2-Ex2
Konstrukcja
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
2-kanałowa bariera rozdzielająca
zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca)
wyjście 45 mA przy 11,7 V DC
wejście logiczne, niespolaryzowane
kontrola przewodu
Do SIL 2 wg IEC 61508
widok z przodu
zdejmowane zaciski
niebieskie
1 2
4 5
Funkcja
3
6
dioda LED zielona:
zasilanie
KFD2-SL2-Ex2
żółta dioda LED:
stan kanału I
Separator galwaniczny do obwodów iskrobezpiecznych.
LB-/LK Położenie I:
włączone
Położenie II:
wyłączone
1
OUT CHK PWR
czerwona dioda LED:
LB/LK kanał I
Służy do zasilania elektromagnesów, diod LED i alarmów
dźwiękowych znajdujących się w strefie zagrożonej
wybuchem.
Urządzenie jest sterowane przez sygnał logiczny. Na wejściu
są zdefiniowane dwa stany: sygnał 1 = 16 V DC ... 30 V DC,
sygnał 0 = 0 V DC ... 5 V DC. Wejście logiczne pobiera około
3 mA.
2
S1 I
II
żółta dioda LED:
stan kanału II
czerwona dioda LED:
LB/LK kanał II
7 8 9
10 11 12
13 14 15
Przy pełnym obciążeniu urządzenie zapewnia w strefie
zagrożonej wybuchem 11,7 V przy 45 mA.
zdejmowane zaciski
zielone
Jeżeli impedancja w polu wynosi > 10 kΩ (przerwa w
obwodzie) lub < 50 Ω (zwarcie) - sygnalizowany jest błąd linii.
Błąd jest sygnalizowany diodą LED zgodnie z NAMUR NE44
oraz przez osobne wyjście zbiorczej sygnalizacji błędu.
2
Data publikacji 2016-05-18 11:56
Data wydania 2016-05-18 184258_pol.xml
Przyłącze
KFD2-SL2-Ex2
1+
I
2-
7
3-
II
V
8 (+/-)
4+
9
5-
I
II
6-
14+
15-
Zone 0, 1, 2
Div. 1, 2
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
ERR 24 V DC
Power Rail
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
24 V DC
Zone 2
Div. 2
1
Dane techniczne
KFD2-SL2-Ex2
Dane ogólne
typ sygnału
Wyjżcie binarne
Zasilanie
Przyłącze
Napięcie znamionowe
Pobór mocy
szyna zasilająca lub zaciski 14+, 15Un
20 ... 30 V DC
≤ 3,3 W przy prądzie wyjściowym 45 mA
wejście
Przyłącze
zaciski 7, 8, 9
prąd wejściowy
ok. 3 mA przy 24 V DC
poziom sygnału
sygnał 1: 16 ... 30 V DC
sygnał 0: 0 ... 5 V DC
Wyjście
Przyłącze
oporność wewnętrzna
Prąd
Napięcie
Napięcie pracy jałowej
Sygnał wyjżciowy
kanał 1: zaciski 1+, 2-, 3
kanał 2: zaciski 4+, 5-, 6Ri
272 Ω
Ue
≥ 11,7 V
Ie
≤ 45 mA
Us
≥ 24 V
Wartości obowiązują dla znamionowego napięcia pracy 20 ... 30 V DC.
Opóżnienie przyciągania / opadania
kotwiczki
≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Kontrola usterki przewodu
sygnał przy zwarciu (RB < 50 Ω, lead breakage R&gt; 10 kΩ) , prąd testowy &lt; 650 µA
Izolacja elektryczna
wejście / wyjście
wzmocniona izolacja zgodnie z normą IEC/EN 61010-1, napięcie znamionowe izolacji 300 Veff
wejście / zasilanie
wzmocniona izolacja zgodnie z normą IEC/EN 61010-1, napięcie znamionowe izolacji 300 Veff
Zasilanie / wyjżcie
wzmocniona izolacja zgodnie z normą IEC/EN 61010-1, napięcie znamionowe izolacji 300 Veff
Zgodność z dyrektywami
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa 2014/30/UE
EN 61326-1:2013 (lokalizacja ośrodków przemysłowych)
Zgodnożć
Kompatybilność elektromagnetyczna
NE 21:2006
Stopień ochrony
IEC 60529:2001
zabezpieczenie przed porażeniem
elektrycznym
EN 61010-1:2010
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Specyfikacja mechaniczna
Stopień ochrony
IP 20
Masa
ok. 150 g
Wymiary
20 × 119 × 115 mm , typ obudowy B2
Dane dotyczące stosowania w
obszarach Ex
Certyfikat badania typu WE
ZELM 00 ATEX 0024
Grupa, kategoria, stopień ochrony
przed zapłonem
Data publikacji 2016-05-18 11:56
Data wydania 2016-05-18 184258_pol.xml
Wyjście
Napięcie
Prąd
Zasilanie
Zasilanie
¬ II (1)G [Ex ia Ga] IIC
¬ II (1)D [Ex ia Da] IIIC
¬ I (M1) [Ex ia Ma] I
Ex ia
Uo
28 V
Po
770 mW (charakterystyka liniowa)
Io
110 mA
maksymalne napięcie bezpieczne Um
40 V (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
maksymalne napięcie bezpieczne Um
60 V (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
wejście
zbiorczy komunikat o błędzie
maksymalne napięcie bezpieczne Um
Deklaracja zgodności
Grupa, kategoria, typ ochrony, klasa
temperaturowa
40 V (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
TÜV 02 ATEX 1820 X
¬ II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Izolacja elektryczna
wejście / wyjście
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Wyjżcie / zasilanie
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Zgodność z dyrektywami
Dyrektywa 2014/34/UE
EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000
Atesty międzynarodowe
Atest FM
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
2
Dane techniczne
Schemat montażowy
KFD2-SL2-Ex2
16-548FM-12
Atest IECEx
IECEx TUN 04.0001
Zatwierdzono dla
[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informacje ogólne
Informacja uzupełniająca
Stosownie do wymagań należy przestrzegać certyfikatów badania typu WE, informacji na temat zgodności,
deklaracji zgodności, atestów zgodności i instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zob. www.pepperlfuchs.com.
Charakterystyki wyjściowe
Schemat obwodu wyjściowego
Charakterystyka wyjściowa
U
Ri
Us
Us
Ue
Ie
I
Akcesoria
Moduł dostarczania prądu stałego KFD2-EB2
Ten moduł dostarczania prądu stałego jest wykorzystywany do łączenia urządzeń 24 V DC za pomocą szyny zasilania.
Wyposażony w bezpiecznik moduł dostarczania prądu stałego może obsługiwać do 150 pojedynczych urządzeń, w zależności
od poziomu zużycia energii przez poszczególne urządzenia. Styki mechaniczne z galwaniczną izolacją używają szyny zasilania
do przekazywania zebranych komunikatów błędów.
Szyna zasilania UPR-03 (Power Rail)
Szyna zasilania UPR-03 to kompletna jednostka składająca się z gniazd elektrycznych i szyny profilu aluminiowego o wymiarach
35 mm x 15 mm. Aby działała, wystarczy po prostu podłączyć urządzenia.
Szyna profilowa K-DUCT z szyną zasilania
Szyna profilowa K-DUCT to profil aluminiowy z umieszczoną w nim szyną zasilania i dwoma zintegrowanymi kanałami
kablowymi do kabli systemowych i połączeniowych. Zestaw ten nie wymaga zatem użycia żadnych dodatkowych kabli.
Data publikacji 2016-05-18 11:56
Data wydania 2016-05-18 184258_pol.xml
Szyna zasilania i szyna profilowa nie musz¹ byæ pod³¹czone za pomoc¹ zacisków do poszczególnych urz¹dzeñ!
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
3