Centralny Ośrodek Badania Odmian roślin Uprawnych Stacja

Komentarze

Transkrypt

Centralny Ośrodek Badania Odmian roślin Uprawnych Stacja
Centralny Ośrodek Badania Odmian roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna
Oceny Odmian w Krzyżewie ogłasza przetarg na sprzedaż w drodze licytacji ustnej
Kombajnu Zbożowego Bizon ZO56, rok prod. 1987, który odbędzie się
w dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian
w Łyskach, Łyski 75, 16-070 Choroszcz.
Cena wywoławcza – 9 500,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
800 zł na rachunek bankowy lub w miejscu przetargu w gotówce w dniu przetargu do
godziny 9.30.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
1. Żaden z uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej.
2. Uczestnik przetargu wygrał przetarg i uchylił się od nabycia kombajnu.
Wadium można wpłacić na konto:
BGK O/Poznań: 73 1130 1088 0001 3112 3720 0001
Zwrot wadium wpłaconych na rachunek bankowy - wciągu 3 dni od przetargu.
Zwrot wadium wpłaconych w gotówce – po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium zwycięzcy licytacji pozostaje na poczet ceny nabycia.
Informacje o przetargu można uzyskać u Pana Bronisława Puczela – tel. 604 997 452.

Podobne dokumenty