plik PDF z tekstem wprowadzenia

Komentarze

Transkrypt

plik PDF z tekstem wprowadzenia
REKOLEKCJE
RADIOWE
2011
JA JESTEM
TYDZIEŃ II
Dzień 7
Łk 15, 11-24
Wprowadzenie do medytacji
•
Stańmy w Bożej obecności, uczyńmy znak krzyża,
•
Wzbudźmy w sobie intencję prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny
były skierowane w sposób czysty do większej służby i chwały Bożego Majestatu.
•
Wyobraźmy sobie tę scenę biblijną. Ojciec wyczekuje z nadzieją powrotu syna do
domu. Patrzmy na gesty ojca, gdy jego syn wraca obdarty, biedny; odczujmy sercem
wzruszenie i radość Ojca; zobaczmy też syna, co mówi, co przeżywa.
•
Prośmy w tej medytacji o odczucie, jak bardzo Bóg się cieszy z mojego powrotu do
Niego i o postawę skruchy
•
Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego
Punkt pierwszy: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada
Ta scena
pokazuje, jak tragiczne są skutki oddalenia od Boga. Młodszy syn nie liczy się z ojcem, chce
być niezależny. Domaga się od ojca „daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Jak to
musiało zranić serce ojca. Syn roztrwonił wszystko, kim był i co posiadał, zniszczył samego
siebie. Łudził się, że może się zrealizować poza Bogiem, zrywając z Nim relację. Odejście
od ojca doprowadza go do ruiny! Nie jest to jeszcze śmierć fizyczna, ale duchowo jest
martwy!
− Jak korzystam z daru wolności, jakim obdarzył mnie Bóg?
Punkt drugi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie
Nawrócenie dokonuje
się najpierw sercu. Tam Syn znajduje drogowskaz. Wraca pamięć o tym, kim był wcześniej
i co utracił. Podejmuje decyzję „pójdę do mego Ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie...” Syn ma poczucie, kim stał się z własnego wyboru: „już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników”. Te
słowa świadczą o dokonującej się w nim przemianie, o bolesnym wewnętrznym
oczyszczeniu. Jest to przyznanie się do popełnionego zła ale Syn sam wymierza sobie karę.
Uważa, że stracił prawo nazywania się synem.
− Czy potrafię szczerze spojrzeć na to kim i gdzie jestem, po odejściu od Ojca?
REKOLEKCJE
RADIOWE
2011
Punkt trzeci: Syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się
JA JESTEM
Ojciec cały czas
czekał na powrót syna. Nie tylko przyjął go na nowo, ale okazał mu jeszcze większą miłość
i czułość, która wzmogła się podczas jego nieobecności w domu. To musiał być szok dla
syna! Został otoczony miłością, jakiej się już nie spodziewał. Jednak nie bronił się przed nią,
ale przyjął ją otwartym sercem. Jaką ogromną radością promieniuje Ojciec , bo jego syn „był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Ojciec wie, że grzech nie był przyjemnością, ale
tragedią dla egzystencji syna, że niszcząc, doprowadził go do śmierci. Ale teraz syn ożył
na nowo! Wszystkie gesty i słowa ojca wyrażają przywróconą synowi godność, mówią ile jest
wart. Najlepsza szata, pierścień, sandały, uczta i świętowanie - wszystko jest znakiem radości
z odzyskania syna.
− Czy potrafię otworzyć się na miłość i radość Boga z mojego nawracania się, czy bardziej
koncentruję się na sobie i na moim grzechu?
•
Nasze rozważania zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy
„Ojcze nasz”