Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem sprzętu rolniczego

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem sprzętu rolniczego
Garbów 04.04.2007
DG/5/Sprzęt Rolniczy/2007
Informacja o wyborze oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wynajem sprzętu
rolniczego do budowy dróg betonowych w 2007 roku” „ do
realizacji zamówienia została wybrana oferta , którą złoŜyła firma:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Przybysławskiej 179
21-080 Garbów
Cena ofertowa na wykonywanie usług sprzętem rolniczym :
a)
ciągnik z pługiem
b)
ciągnik z kultywatorem i wałkiem
c)
ciągnik z glebogryzarką
w kwocie za 1 godz. efektywnej pracy 75,00 zł netto , 91,50 zł
brutto.
Wójt Gminy w Garbowie proponuje zawarcie umowy w dniu
17.04.2007 roku.
Autor dokumentu: Marta Głowacka
Udostępnił: Paweł Matraszek (2007-04-04 15:19:24)
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Matraszek (2007-04-04 15:20:52)
ZAPISZ
DRUKUJ
ZAMKNIJ
1z1