podanie o zewn trzny adres ip ę - E

Komentarze

Transkrypt

podanie o zewn trzny adres ip ę - E
.......................................dnia:...............................
PODANIE O ZEWNĘTRZNY ADRES IP
IMIĘ I NAZWISKO..................................................................
MIEJSCOWOŚĆ...............................KOD POCZTOWY............................
ADRES - ULICA, NR..............................................................
TELEFON KONTAKTOWY.......................................... .................
ADRES IP: 192.168.
.
MAC ADRES KARTY:
:
:
:
:
:
Proszę o przyznanie mi następującego zewnętrznego adresu
IP: ............... od dnia ............... .
ABONENT (CZYTELNY PODPIS)

Podobne dokumenty