RB Nr 11/2016 z dnia 2016-07-01 Temat: Wydanie akcji serii E

Komentarze

Transkrypt

RB Nr 11/2016 z dnia 2016-07-01 Temat: Wydanie akcji serii E
RB Nr 11/2016 z dnia 2016-07-01
Temat: Wydanie akcji serii E
Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 10/2016 z dnia 28 czerwca br. informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku wszystkim
osobom, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji serii E Emitenta zostały wydane akcje serii E, w
łącznej liczbie 111.222 szt.
Z chwilą wydania akcji serii E nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę
111.222 zł - z 5.842.552 zł do 5.953.774 zł.
Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.02.2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych

Podobne dokumenty