1 120 Zbiornik międzymorenowy Bobolice 2 148 Sandr Pliszki 3 144

Komentarze

Transkrypt

1 120 Zbiornik międzymorenowy Bobolice 2 148 Sandr Pliszki 3 144
Tabela 2: Harmonogram dokumentowania GZWP w obszarze działania RZGW w Szczecinie
Lp.
Nr
zbiornika
1
2
3
4
5
6
7
120
148
144
134
126
118
135
Nazwa zbiornika
Zbiornik międzymorenowy Bobolice
Sandr Pliszki
Dolina kopalna Wielkopolska
Zbiornik Dębno
Zbiornik Szczecinek
Zbiornik międzymorenowy Polanów
Zbiornik Barlinek
1
Etap prac
dokumentacyjnych
Proponowany
termin realizacji
etapu (lata)
Etap I
2009-2011
Etap III
2013-2015

Podobne dokumenty