Pojęcie Znaczenie Geruzja Demokracja Wrócić z tarczą

Komentarze

Transkrypt

Pojęcie Znaczenie Geruzja Demokracja Wrócić z tarczą
Historia, poziom edukacyjny III, klasa I
Starożytna Grecja wszystkim znana
Podstawowe pojęcia i ich znaczenie
Na podstawie tekstu w podręczniku, informacji z lekcji i innych źródeł
uzupełnij tabelę, wyjaśniając szczegółowo znaczenie pojęć i wyrażeń.
Pojęcie
Znaczenie
Geruzja
Demokracja
Wrócić z tarczą
lub na tarczy
Ostracyzm
Hoplita
Mówić
lakonicznie
Agora
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1

Podobne dokumenty