Pismo do ubezpieczyciela - prośba o dokumenty

Komentarze

Transkrypt

Pismo do ubezpieczyciela - prośba o dokumenty
_____________________________
________________________________
Imię i nazwisko osoby poszkodowanej
Miejscowość i data
_____________________________
ulica
_____________________________
________________________________
kod i miejscowość
Nazwa firmy ubezpieczeniowej
________________________________
ulica
________________________________
kod i miejscowość
Prośba o wydanie dokumentów z akt szkodowych
Dotyczy: szkody z AC z dnia: ____________________ nr szkody ____________________
w samochodzie: _______________________ nr rej. _______________________
poszkodowany: _____________________________________________________
W związku z likwidacją przez __________________________________________________ w/w szkody
Nazwa firmy ubezpieczeniowej
z ubezpieczenia AutoCasco proszę na mocy zawartej polisy AC o numerze: _________________________________
o przekazanie następujących dokumentów z akt szkodowych:
1. Kompletny kosztorys naprawy uszkodzonego samochodu
wykonany w programie Audatex lub Eurotax.
2. Wyliczenie wartości rynkowej samochodu nie uszkodzonego na dzień szkody
wykonane w programie Info Ekspert lub Eurotax.
3. Decyzja w sprawie wypłaty odszkodowania.
4. Polisa AutoCasco.
Dokumenty proszę przekazać na adres e-mail: ____________________________
lub adres do korespondencji.
Za szybką odpowiedź i udzielenie pomocy z góry bardzo dziękuję.
Z poważaniem,