Zaproszenie do konkursu

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do konkursu
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału
w V. edycji popularnego w Europie konkursu literackiego. Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu
międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury,
bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz
Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie. W tym roku uczestnicy
mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce, które zawierać będzie słowa
Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę
wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield).
W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.
Na prace czekamy do końca marca, szczegóły w regulaminie konkursu. Czekają atrakcyjne nagrody.
Chociaż losy Marii Danilewicz Zielińskiej związały ją z krajami Europy Zachodniej,
zwłaszcza Anglią i Portugalią, do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy kochają
literaturę i język polski bez względu na miejsce zamieszkania. Jako organizatorzy pragniemy
popularyzować wśród młodzieży polonijnej wszystkich krajów Europy i świata postawę szacunku do
słowa pisanego, dzięki któremu można zachować tożsamość w ciągle zmieniającej się, płynnej
rzeczywistości czasów ponowoczesnych. To właśnie język i literatura, będące skarbnicą tradycji,
„arką przymierza” między przeszłością a teraźniejszością, jak pisał Mickiewicz, zapewniają
człowiekowi łączność z dziedzictwem kultury i zdolność odnalezienia samego siebie w przestrzeni
uniwersalnych, ogólnoludzkich wartości.
Poprzez konkurs pragniemy popularyzować czytelnictwo, promować literaturę polską
i światową, a nade wszystko uświadamiać młodym ludziom, że łączność z Innymi odbywać się może
nie tylko poprzez modne dziś media elektroniczne, ale również za sprawą medium słowa, które przede
wszystkim łączy, zbliża, wzrusza, uczy, bawi, czasem prowokuje do dyskusji, ale nie dzieli.
Organizatorzy:
mgr Aneta Jaworska
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej we Włocławku,
mgr Małgorzata Przepiórska
nauczycielka języka polskiego w LMK,
dr Miłosz Kłobukowski
nauczyciel języka polskiego w LMK.