zajęć jest doskonalenie umiejętności matematycznych na drodze

Komentarze

Transkrypt

zajęć jest doskonalenie umiejętności matematycznych na drodze
____
____
____
____
____
zajęć jest doskonalenie umiejętności matematycznych na drodze
radosnego i poszukującego działania. Zajęcia mają wdrożyć uczniów
do obcowania z matematyką przekonując, iż można:
zrozumieć, odkryć, rozwiązać trudne zadania









rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
wdrażanie do uważnego analizowania treści zadania,
doskonalenie techniki rachunkowej,
rozwijanie wyobraźni matematycznej,
wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów
praktycznych,
rozwijanie
umiejętności
przetwarzania
zdobytych
wiadomości,
doskonalenie szybkości podejmowania decyzji,
rozwijanie
wyobraźni
przestrzennej,
koncentracji,
i cierpliwości,
wdrażanie do prawidłowego współdziałania w grupie.
uwagi







gry, klocki do rozwijania logicznego myślenia, klocki
„Matematyka w kolorach”, zagadki geometryczne, domina
matematyczne, suwak układu dziesiątkowego, loteryjki,
łamigłówki,
karty pracy,
testy wyboru z serii kangur matematyczny
realizacja działań w ramach projektu szkolnego
„Mistrz małych i dużych liczb”,
udział w gminnym konkursie matematycznym,
samodzielne rozwiązanie testu kompetencji na zakończenie
I etapu edukacji
ułożenie i rozwiązanie zagadek, łamigłówek, zadań.
Nasza nauka i praca – przyjemna sprawa, ale to coś więcej niż zabawa
Temat: Zabawy i ćwiczenia matematyczne rozwijające wyobraźnię przestrzenną
Uczeń: - układa figurę według podanego wzoru,
- przedstawia w sposób praktyczny prostą i łamaną.
ŻYCZYMY ŁATWYCH MATEMATYCZNYCH ŁAMIGŁÓWEK!
oraz prowadząca zajęcia: Beata Sochacka