TABELA - KALKULACJA KOSZTÓW

Komentarze

Transkrypt

TABELA - KALKULACJA KOSZTÓW
Wstępna kalkulacja kosztów wykonania zespołu basenowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi (ceny brutto):
zestawienie materiałów baseny
obiekty kubaturowe
plac utwardzony
nawierzchnia utwardzona
powierzchnia [m2]
349,93 parter+120 piwnice
cena jednostkowa brutto
uwagi: cena jednostkowa brutto
technologia stalowa szkieletowa w parterze, piwnice technologia żelbetowa
602,31
1983,56
m2
parking geokrata wg odrębnego opracowania
kostka betonowa
m2
--------------------------------------------------
821,4
niecka rekreacyjna + niecka pływacka
m3
niecka w konstrukcji stalowej
niecka w konstrukcji żelbetowej
59
brodzik dziecięcy wraz z atrakcjami
kpl
fontanna suchodenna
24
nawierzchnia kamień naturalny granit, wg odrębnego opracowania
m2
plaża
7849,95
trawa z rolki
m2
nawierzchnia trawiasta
1785,88
trawa wysiewana
m2
205,93
droga dojazowa
geokrata
m2
--------------------------------------------------
boiska do siatkówki plażowej szt.3
1313
piasek
m2
plac zabaw
322,6
wyposażenie standard
kpl
monitoring terenu objętego opracowaniem
4500
teren w zakresie otoczenia niecek i w pobliżu budynku
m2
600
mata umiejscowiona na dachu budynku
300,00 zł m2
solary
mała architektura
instalacje basenowe
rozbiórka istniejącego budynku jednorodzinnego
ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, latarnie z oświeteleniem terenu
kpl
zestawienie kosztorysowe wg załącznika
kpl
przyjęto wyburzenie oraz wywóz gruzu
60 000 kpl
suma kosztów

Podobne dokumenty