KANCELARIA SENATU DYREKTOR GABINETU MARSZAŁKA

Komentarze

Transkrypt

KANCELARIA SENATU DYREKTOR GABINETU MARSZAŁKA
KANCELARIA SENATU
DYREKTOR GABINETU MARSZAŁKA SENATU
GMS | Ol\LL- 6 | A l
Warszawa, dnisPJ lutego 2014 r.
Pan
Tadeusz Wypych
członek zarządu
Fundacji dla Zwierząt
AGROS
ff
^
w imieniu Marszałka Senatu chciałbym podziękować za przesłane materiały dotyczące
ustawy o ochronie zwierząt. Państwa cenne uwagi, opracowania i analizy zostaną
wykorzystane w pracach nad nowelizacją ustawy, która jest przygotowywana w Senacie
i zostaną przekazane do Komisji Samorządu Terytorialnego jak tylko rozpoczną się prace w
komisji nad tą nowelizacją.
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-39, fax 22 694-91-01, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty