Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały
Formularz zgłoszenia opinii lub uwag
dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek
oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
Podmiot zgłaszający ……………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, e-mail, telefon)
Opinia / uwaga do projektu uchwały (Proszę podać odpowiedni artykuł, ustęp lub punkt,
do którego Państwo wnoszą opinie lub uwagi):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
data, czytelny podpis

Podobne dokumenty