Skawina

Komentarze

Transkrypt

Skawina
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Skawinie
1. Oferta dla nauczycieli bibliotekarzy
 Spotkania Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych;
 Kursy i warsztaty biblioterapeutyczne;
 Konsultacje metodyczne w zakresie bibliotekarstwa;
 Przekazywanie bibliotekom szkolnym druków zbędnych;
 Wypożyczanie bibliotekom szkolnym opracowanych materiałów na wystawy
tematyczne.
2. Oferta dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców
 Konferencje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy z zakresu
biblioterapii, bajkoterapii, bibliotekarstwa;
 Kursy i warsztaty dla nauczycieli i studentów z zakresu biblioterapii, bajkoterapii,
pedagogiki zabawy, integracji, komunikacji interpersonalnej;
 Płyta ze scenariuszami zajęć w oparciu o teksty z tomiku „Magiczne bajki na dziecięce
smutki;
 Promocje wydawnictw biblioteki na warsztatach, spotkaniach metodycznych, Targach
Książki;
 Spotkania autorskie w ramach Krakowskiego Salonu Poezji i Skawińskiego Salonu
Literackiego;
 Wystawy
tematyczne,
prezentujące
literaturę
metodyczną,
pedagogiczną,
psychologiczną.
3. Oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych
 Trzy
tomiki
bajek
terapeutycznych,
do
wykorzystania
przez
nauczycieli,
wychowawców i rodziców : „Bajkową nianię. Bajki pomagajki dla najmłodszych”
(zbiorek 13 tekstów poruszających takie tematy, jak uzależnienie od telewizji,
komputera, lęk przed czymś nieznanym, złość, nieśmiałość, lęk przed wizytą
u lekarza, niska samoocena, pojawienie się rodzeństwa, higiena osobista, smutek,
zmęczenie), „Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco
starszych dzieci” (13 bajek dotyczy negatywnego nastawienia do niektórych zadań, do
czytania, problemu dysleksji, trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych,
uzależnienia od Internetu, mniejszego poczucia wartości;
 Warsztaty bajkoterapeutyczne w przedszkolach gminy, w oparciu o teksty bajek;
 Konkursy czytelnicze;
 Wycieczki przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym do biblioteki;
 Centrum Literatury Terapeutycznej na stronie biblioteki, gdzie zamieszczane są tytuły
terapeutycznych tekstów dla dzieci, które znajdują się w zbiorach placówki.
3. Oferta dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Przygotowywanie Informatora – przewodnika po literaturze profilaktycznej
dostępnej w placówce;

Porady bibliograficzne dla uczniów i nauczycieli poszukujących materiałów do
lekcji;

Wystawy tematyczne prezentujące pozycje przydatne maturzystom;

Teczki tematyczne, gromadzące literaturę pomocną w przygotowywaniu
prezentacji maturalnych;

Pomoc w korzystaniu z tradycyjnych źródeł informacji, indeksów, spisów treści,
słowników i encyklopedii.
4. Oferta dla rodziców
 Warsztaty biblioterapeutyczne, pomocne rodzicom ustrzec dzieci przed
uzależnieniami;
 Prezentacje i wykłady poświęcone roli bajek terapeutycznych w wychowaniu
dzieci;
 Konsultacje, pomocne w doborze lektur dla dzieci;
 Konferencje metodyczne dla rodziców, z udziałem pedagogów, psychologów,
przybliżających problemy wychowawczych.