Sara Gran „Heroina”

Komentarze

Transkrypt

Sara Gran „Heroina”
NASZE RECENZJE
Sara Gran „Heroina”
Podczas ostatniego pobytu w bibliotece wpadła mi ręce ksiąŜka Sary Gran pt. „Heroina”.
KsiąŜka została wydana w 2007 roku przez wydawnictwo „KsiąŜnica” i jest naprawdę warta
polecenia.
Autorka opisuje losy Josephine - byłej narkomanki, która mimo, Ŝe wyszła z piekła nałogu,
nie zdołała całkowicie wyrwać się z marginesu-aby przeŜyć musi kraść, tym bardziej atrakcyjna
okazała się oferta, która została złoŜona jej przez bogatego biznesmana Nathaniela Nelsona.
MęŜczyzna wynajmuje Josephine do tego, by odszukała jego córkę - Nadine, która tak jak niegdyś
bohaterka jest uzaleŜniona od heroiny, w zamian za to proponuje jej od ręki tysiąc dolarów i drugie
tyle po odnalezieniu Nadine. Bohaterka doskonale zna środowisko narkomanów, dlatego zadanie
wydaje jej się w miarę proste. Następnego dnia rano bohaterka wyrusza na poszukiwania zaginionej
dziewczyny. Odwiedza miejsca, w których mogła być, pyta ludzi, pokazuje im zdjęcie, Nadine z
chłopakiem. Niestety, większość osób rozpoznaje jedynie męŜczyznę, który jest owiany bardzo złą
sławą. Sytuacja się komplikuje, gdy ów męŜczyzna zostaje zamordowany, a Josephine jest główną
podejrzaną.
Jak potoczyły się dalsze losy bohaterki? Czy odnalazła dziewczynę i kto tak naprawdę zabił
dilera? Czy bohaterka wyszła z tego cało? Tego moŜecie dowiedzieć się jedynie poprzez przeczytanie
tejŜe ksiąŜki. Gorąco zachęcam do sięgnięcia po „Heroinę”, oczywiście jako ksiąŜkę, a nie jako
narkotyk, zapewniam jednak, Ŝe czytanie jej jest równie wciągające i uzaleŜniające, kaŜda strona
ksiąŜki sprawia, Ŝe chce się sięgnąć po więcej! Gorąco polecam!
Natalia LEWONIEC