Rosyjski - Grupa Surf

Komentarze

Transkrypt

Rosyjski - Grupa Surf
TŁUMACZENIA PISEMNE
OFERTOWANE W GRUPA SURF
Dostępne języki: angielski, rosyjski
Zakres tłumaczeń zwykłych i poświadczonych:
Tłumaczenia biznesowe, ekonomiczne, prawne:
- misje, strategie i kodeksy postępowania
- kontrakty, umowy, porozumienia handlowe, listy intencyjne
- raporty rynkowe
- sprawozdania finansowe spółek
- pisma, korespondencja handlowa
- dokumenty przetargowe
- polityki antymonopolowe
- materiały szkoleniowe, prezentacje
- postanowienia i wyroki sądów
Tłumaczenia specjalistyczne:
- standardy i procedury BHP (kontrola niebezpiecznej energii LOTO, wejście do przestrzeni
zamkniętych, prace na wysokości, bezpieczeństwo elektryczne, procesowe TPS i kolejowe)
- QA/QC - zapewnienie i kontrola jakości
- zarządzanie inżynierią produkcji
- instrukcje obsługi urządzeń procesowych
- utrzymanie ruchu
- specyfikacje produktów, karty charakterystyki (MSDS)
- ochrona środowiska (pozwolenia zintegrowane, zarządzanie odpadami)
- dokumentacja certyfikacyjna HACCP, ISO, GMP
- bioróżnorodność i zrównoważony rozwój
- odnawialne źródła energii/ ILUC
- opisy stanowisk i instrukcje stanowiskowe
- oceny ryzyka
- protokoły, raporty z audytów
- strony internetowe
-CV i listy motywacyjne
- artykuły, publikacje naukowe, streszczenia prac dyplomowych.

Podobne dokumenty