"Niemiecki_ma_klasę"-lista darczyńców

Komentarze

Transkrypt

"Niemiecki_ma_klasę"-lista darczyńców
Poznań, 6 grudnia 2015 r.
Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o finansowe i rzeczowe wsparcie działalności
uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu. Poszukujemy
instytucji oraz osób prywatnych, które pomogą nam zrealizować projekt „Niemiecki ma
klasę”.
Działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia mają na celu stworzenie
przestrzeni do nauki języka niemieckiego, czyli zaprojektowanie pracowni językowej, która
będzie swoim wyglądem, wystrojem oraz wyposażeniem sprzyjała nauce naszych
gimnazjalistów.
Głównym celem realizowanego projektu jest zaangażowanie społeczności szkolnej
(nauczycieli, uczniów, rodziców), a także wszelkich pozaszkolnych instytucji, firm oraz osób
prywatnych.
Jest to już druga edycja projektu, w którym bierzemy udział. W zeszłym roku po raz
pierwszy zgłosiłam szkołę do Goethe Institut i już wówczas podjęliśmy szereg działań
związanych z polepszeniem warunków uczenia się. Efekty można obejrzeć wchodząc na link:
http://issuu.com/xeniaherbst/docs/zesp_____szk_____z_oddzia__ami_inte
oraz także http://issuu.com/xeniaherbst/docs/karta_projektu_dhk
W tym roku szkolnym chcemy dokonywać dalszych znaczących zmian w naszej sali.
Podczas dwóch spotkań powstał wstępny projekt oraz zebraliśmy pomysły, które
chcielibyśmy zrealizować. Główne działania skupią się wokół: pomalowania sali,
zorganizowania przestrzeni kreatywnej (ściana magnetyczna), wyposażenia sali w ławki o
kształcie trapezu, zainstalowania rolet w kolorach flagi niemieckiej, a także zakup nowych
mebli. Ponadto uczniowie wykonują własnoręcznie plakaty edukacyjne, które zdobią ściany
sali, a to powoduje potrzebę wielu materiałów papierniczych (brystol, markery, kleje,
kolorowe papiery).
Jednym z elementów zaplanowanych jest także wykonanie ściennego malowidła
(Brama Brandenburska) wokół drzwi wejściowych, zadanie to zostanie wykonane przez
ucznia obecnej klasy trzeciej.
Na początku 2016 r. planujemy zrealizować założenia projektu oraz zgłosić nasz
udział w konkursie w Goethe Institut. W okresie ferii zimowych chcemy przeprowadzić
najważniejsze oraz najbardziej pracochłonne prace remontowe sali. Pragniemy aktywizować
mieszkańców osiedla pracowników szkoły, a także rodziców oraz samych uczniów.
Obecnie do projektu zgłosiło się 38 uczniów. Są to młodzi i kreatywni ludzie, którzy
potrzebują wsparcia osób dorosłych, także pomocy finansowej i rzeczowej. To znacznie
ułatwiłoby im zrealizować marzeń o wspaniałej i wpływającej na efekty językowe sali
lekcyjnej.
Osoby zainteresowane wsparciem finansowym naszego przedsięwzięcia prosimy o
wpłaty na rachunek bankowy Rady Rodziców_____________________________________,
z dopiskiem „NIEMIECKI MA KLASĘ”.
Zapewniamy ze swojej strony promocję darczyńców na terenie szkoły, na naszej
stronie internetowej oraz w środowisku lokalnym.
Z wyrazami szacunku
Opiekun projektu
Ksenia Herbst-Buchwald