12 czerwca 2015 godz. 10:00

Komentarze

Transkrypt

12 czerwca 2015 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 12 czerwca 2015 godz. 10:00
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul.Spacerowa/ Szyprów
w Gdyni (działka gruntu nr: 1161/387, KM 81, obręb Gdynia, o powierzchni 1800m2, dla której prowadzona
jest księga wieczysta nr GD1Y/00101284/0), została firma INTER MARINE sp. z o.o.
W licytacji wziął udział jeden uczestnik.
Cena wywoławcza – 3.910.000,-zł + 23% VAT
Cena zbycia – 3.949.100,-zł + 23 % VAT
(słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych)
Przeprowadzony w tym dniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Gdynia
położonych przy ulicach:
Marsa 20-26
Hutnicza- Krzywoustego
Krzywoustego
Hutnicza 63
Łopianowa
Siemiradzkiego 1A
Morska 116 b
Strzelców 28
Przemyska 34
Olgierda 13
Aragońska
Redłowska 28a
Dworcowa 11A
Chwaszczyńska 155
Wojewody Wachowiaka 6
zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do wzięcia udziału w przetargu.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)