Regulamin wczasów odchudzających 1. Turnus

Komentarze

Transkrypt

Regulamin wczasów odchudzających 1. Turnus
Hotel***Chutor Kozacki
Łukowe 105; 38-540 Zagórz; Bieszczady,
mail: [email protected]; www.chutorkozacki.pl tel.: +48 13 494 0 888 fax/tel.: +48 13 465 9 267
Regulamin wczasów odchudzających
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Turnus trwa 7 dni. Rozpoczyna się w niedzielę o godz. 12.00, a kończy w sobotę o godz. 12.00
Formalności meldunkowe załatwia się w pierwszym dniu pobytu.
W dniu przyjazdu Hotel organizuje spotkanie informacyjne.
Godziny posiłków są ściśle określone i należy ich przestrzegać, gdyż połączenie diety
z ćwiczeniami daje bardzo dobre efekty.
 8.30 śniadanie
 10.30 II śniadanie
 13.00 obiad
 16.00 podwieczorek
 18.00 kolacja
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
Na terenie Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
Recepcja jest do Państwa dyspozycji całodobowo.
Rozkład zajęć na dzień następny jest zawsze wywieszony na tablicy w recepcji.
Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu przepisów bezpieczeństwa
pożarowego, przepisów porządkowych oraz regulaminu Hotelu.
Po godz. 23.00 na terenie Hotelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
W turnusie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Hotel odpowiada za przebieg turnusów wczasowych zgodnie z ofertą.
Uczestnik odpowiada za mienie znajdujące się w zamieszkiwanym pokoju i zobowiązuje się
do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub zaproszone osoby.
Hotel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z uczestnikiem turnusu, jeżeli nie
jest przestrzegany regulamin.
Ewentualne reklamacje, skargi i uwagi należy kierować do dyrekcji ośrodka w formie
pisemnej. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach gimnastycznych (fitness), siłowni, masażach oraz na
saunie, spotkaniach z dietetykiem, jest na własną odpowiedzialność uczestnika. Jeżeli masz
wątpliwości co do swojego stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do
uczestniczenia w tego typu zajęciach zasięgnij opinii swojego lekarza.

Podobne dokumenty