Szanowny Panie Prezydencie Szanowny Panie

Komentarze

Transkrypt

Szanowny Panie Prezydencie Szanowny Panie
Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych
Pana Radosława Sikorskiego
podczas odsłonięcia pomnika Ronalda Reagana
Warszawa, 21 listopada 2011 r.
Szanowny Panie Prezydencie
Szanowny Panie Ministrze
Ekscelencje
Szanowni Państwo
Proszę mi wybaczyć, że będę cytował sam siebie,
ale 12 lat temu, w wystąpieniu na Zamku
Królewskim, powiedziałem:
„Za zasługi dla świata, Europy i Polski
Warszawa winna jest pomnik prawdziwemu
autorowi końca zimnej wojny” – [Prezydentowi
Ronaldowi Reaganowi].
Choć panoramę stolicy szpeci stalinowski
pomnik - Pałac Kultury i Nauki, przez 22 lata III
Rzeczypospolitej nie doczekaliśmy się pomnika
prawdziwego - bo poznanego w biedzie,
przyjaciela Polaków; jednego z największych
prezydentów amerykańskich XX wieku
Do dzisiaj.
1
Nikt w Polsce nie powinien mieć wątpliwości, że
ten
zaszczyt
należał
się
Prezydentowi
Reaganowi.
Wśród polityków zachodnich, za wyjątkiem Lady
Thatcher,
on
najlepiej
pojmował
istotę
komunizmu: jako reżimu, który pozbawił ludzi
zarówno godnej egzystencji, jak i wolności.
Ronald Reagan nazwał ten system po imieniu „imperium zła.”
A Polskę uważał za klucz do jego obalenia.
W latach 60-tych – w nakręconym przez siebie
filmie dokumentalnym – podejmował temat
mordu oficerów polskich w Katyniu.
Znał historie zrywów wolnościowych Polaków
podczas II wojny światowej na tyle, by nie mylić
Powstania Warszawskiego z Powstaniem w
Getcie Warszawskim.
Jako Prezydent, często briefingi zaczynał od
pytania: „Co dzieje się dziś w Polsce?”
Po wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent
Reagan zapalił w oknie Białego Domu świeczkę
na znak solidarności z naszą „Solidarnością”.
2
Wsparcie niezależnego związku zawodowego
stało się dla Reagana na tyle priorytetowe, że
czasami
określano
go
mianem
„członka
‘Solidarności’ w Białym Domu.” Tylko z 1983
roku istnieje 216 stron z wypowiedziami
Reagana na temat Polski.
Propaganda PRL wytoczyła przeciwko Reaganowi
arsenał
epitetów,
takich
jak:
„kowboj”,
„trzeciorzędny
aktorzyna,”
„pogromca
kurczaków.”
Pisano: „Chce doprowadzić do bankructwa i
końca ZSRR, z całą bezczelnością dąży do
zmiany ustroju w Europie Wschodniej.”
W tym trzeba przyznać komunistom rację: tak,
Prezydent Reagan prowadził krucjatę, lecz nie
przeciw Polsce, a za tę, jaką dzisiaj mamy niepodległą, szanującą prawa człowieka i
wolność gospodarczą.
Reagan obiecał wysłać komunizm na śmietnik
historii i tej obietnicy dotrzymał.
Za to właśnie będzie miał ten pomnik.
3