Opis Projektu "Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach

Komentarze

Transkrypt

Opis Projektu "Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrealizowała projekt:
Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU
Celem projektu było ułatwianie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej oferty usług informacyjnych poprzez
utworzenie i wzmocnienie sieci Punktów Konsultacyjnych, opartej na sieci instytucji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.
Adresatami Projektu byli przede wszystkim przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pełniła rolę Lidera Projektu i Regionalnego Punktu Konsultacyjnego. W ramach Projekt u
stworzono sieć dwunastu punktów konsultacyjnych obejmujących zasięgiem całe województwo śląskie. Punkty zlokalizowane
zostały w następujących miastach: Katowice (dwa punkty), Żory, Częstochowa, Racibórz, Ruda Śląska, Bytom, Bielsko – Biała, Rybnik,
Dąbrowa Górnicza, Zabrze oraz Wola.
W trakcie trwania Projektu zrealizowane zostały 812 usługi świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego.
Wszystkie realizowane usługi świadczone były bezpłatnie.
Zakres świadczonych usług:

Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej;

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków publicznych;

Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych;

Inne informacje, takie jak informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu czy wskazanie instytucji potwierdzających
wiarygodność partnerów gospodarczych.
Okres realizacji: 01.07.2005 – 31.08.2008
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne dokumenty