11.2016 - PKPS Szczecin

Komentarze

Transkrypt

11.2016 - PKPS Szczecin
Harmonogram warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 LISTOPAD 2016
DATA
GODZINA
MIEJSCE WARSZATU
TEMATYKA
TRENER
01.11.2016
02.11.2016
03.11.2016
04.11.2016
05.11.2016
Bar Kogel Mogel PKPS Szczecin Warsztaty kulinarne- Aneta Zielińska Walory odżywcze
technolog żywienia i
14.00-15.00
mleka i ryżu.
dietetyk.
Uczestniczyło 7
beneficjentów.
06.11.2016
07.11.2016
08.11.2016
09.11.2016
11,00-13,00
W siedzibie PKPS w Goleniowie
ul. Lipowa 8
Warsztaty
kulinarne.
Uczestniczyło 5
beneficjentów.
Katarzyna Dela,
kucharka z
wieloletnim
doświadczeniem
10.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
13.11.2016
14.11.2016
Siedziba Rejonowy Osrodek
Warsztaty
Bogusława
Pomocy Rodzinie Śródmieście w dietetyczne dot.
Wisniewska Szczecinie
zdrowgo odżywiania dietetyk
pt. "Jak prawidłowo
się odzywiać,
17,00-17,45
składniki
pokarmowe i ich
rola w organiźmie".
. Uczestniczyło 12
beneficjentów.
14.11.2016
Siedziba Rejonowy Osrodek
Warsztaty edukacji Danuta Wanecka Pomocy Rodzinie Śródmieście w ekonomicznej pt.
pracownik socjalny Szczecinie
"Narzędzia
asystent rodziny
pomagające
zawiadowiać
16,00-17,00
budżetem
domowym"
Uczestniczyło 9
beneficjentów
15.11.2016
W siedzibie PKPS w Goleniowie
ul. Lipowa 8
16.11.2016
11,00-13,00
Warsztaty
kulinarne.
Uczestniczyło 10
beneficjentów.
Katarzyna Dela,
kucharka z
wieloletnim
doświadczeniem
17.11.2016
Siedziba PKPS w Myśliborzu ul.
Łużycka 4
Warsztaty
dietetyczne dot.
zdrowgo
odżywiania.
Uczestniczyło 40
beneficjentów.
Zofia Jakubiszyn
W siedzibie PKPS w Goleniowie
ul. Lipowa 8
Warsztaty
kulinarne.
Uczestniczyło 10
beneficjentów.
Katarzyna Dela,
kucharka z
wieloletnim
doświadczeniem
W siedziebie OPS Barlinek ul.
Strzelecka 29
Warsztay edukacji
ekonomicznej
pt."Tworzymy
budżet rodzinny".
Uczestniuczyło 10
beneficjentów.
Karolina Kulak dietetyk
9,00-9,30
18.11.2016
19.11.2016
20.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
10,00-12,00
10,00-11,30
25.11.2016
26.11.2016
27.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym