Tygodniowy harmonogram zajęć w Świetlicy Szkolnej

Komentarze

Transkrypt

Tygodniowy harmonogram zajęć w Świetlicy Szkolnej
Tygodniowy harmonogram zajęć w Świetlicy Szkolnej
8:50 –
9:35
9:50 – 10:35
Zajęcia organizowane przez wychowawców w świetlicy - czcionka czarna
Zajęcia organizowane przez instytucje pozaszkolne - czcionka czerwona
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
1. Liberation II
1. Zabawy
j. angielski
twórcze z
(s.44)
koralikami
“Pyssla”
9.15 – 10.00
1. Zabawy z
1. Zabawy
j. angielskim
konstrukcyjne
“Rhymes and
“Mały architekt”
pictures”
(świetlica)
11.40 – 12:25
1. Liberation II
j. angielski
(s.44)
12:45 – 13:30
1. Liberation II
j. angielski
(s.44)
PIĄTEK
1. Liberation II
j. angielski
(s.44)
1. Liberation II
j.angielski
(s.44)
1. Szachy
(s.36)
Koło czytelnicze „Tajemniczy świat książek” (świetlica)
1. Szycie artystyczne
– wstęp do Tildy
(s.37)
1. Robotyka
13:30 – 14:30
(s.42)
Klasy pierwsze
2. Eksperymenty –
warsztat
13:30 – 14:40
(s.42)
1. Liberation II
J. ang
(s.59)
2. J. angielski native speaker
(s.36)
3. Taniec
towarzyski
(s.37)
4. Szachy
(s.64)
1. Teatr Tańca
„Dzieci Krakowa”
(s.41)
2. Balet
(s.42)
3. Robotyka
14:00-15:00
(s.36)
4. Koło przyrodniczo
– plastyczne
14-15
(świetlica)
1. Zabawy z j. ang
„Rhymes and
Picture”
(świetlica)
1. Balet
(s.42)
13:40 – 14:25
14:00 – 15:30
1. “Świat
Odkrywców”
(s.9)
1. Zajęcia
plastyczne
„Sprawne ręce”
14:15 – 15:15
(świetlica)
1. Zajęcia plastyczne
„Sprawne ręce”
15.00 – 16.00
(świetlica)
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
1. Taekwondo
(sala gimn.)
2. Robotyka
15.30 – 17.00
(s.36)
3. Ceramika
15.30 – 17.00
(s.9)
1. Taekwondo
(sala gimn.)
2. Szycie
artystyczne –
wstęp do Tildy
(s.37)
3. Robotyka
(s.42)
Klasy 2 i 3
4. Eksperymenty –
warsztaty
(s.42)
1. Szkoła Tańca
„AS”
(s.43)
1. Zajęcia
orgiami z
elem. syst.
„Edukacja
przez ruch”
D. Dziamskiej
(s.44)
2. Liberation II
j. francuski
(s.41)
3. Gry i zabawy
ruchowe
15.00 – 16.00
(hol – parter)
1. Zajęcia
orgiami z.
elem. syst.
„Edukacja
przez ruch”
D. Dziamskiej
(s.44)
2. Tańce
16.00 – 19.00
(hol – parter)
1. Taekwondo
(sala gimn.)
15.45 – 16.45

Podobne dokumenty