OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SOLVECO SP. Z O.O. SERII B

Komentarze

Transkrypt

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SOLVECO SP. Z O.O. SERII B
OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SOLVECO SP. Z O.O. SERII B
POCZĄTEK ZAPISÓW NA EMISJĘ OBLIGACJI SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ NA RYNKU SPECJALISTYCZNYCH
PRODUKTÓW CHEMICZNYCH ORAZ ODZYSKU ODPADÓW
•
•
•
•
•
•
ZAPISY: 14 - 25 CZERWIEC 2010
OBLIGACJE JEDNOROCZNE
ZABEZPIECZENIE: HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI
OPROCENTOWANIE: WIBOR 3M + 7% (KWARTALNE WYPŁATY)
MINIMALNY ZAPIS: 220 TYS. PLN
W PRZYPADKU DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU, EMITENT ZŁOŻY WNIOSEK O
WPROWADZENIE OBLIGACJI DO OBROTU NA RYNKU ASO CATALYST
ZAPISY NA OBLIGACJE SERII B SOLVECO SP. Z O.O.
PROWADZĄ:
NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
Oferujący i koordynator oferty
CZŁONKEK KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO:
BIURO MAKLERSKIE BANKU DNB NORD POLSKA S.A.
Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości,
liczonej według ich ceny emisyjnej w kwocie co najmniej 220.000 złotych.
Każdy inwestor może zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi emisji obligacji w
biurach NWAI Dom Maklerski S.A. oraz POK Biura Maklerskiego Banku DnB Nord Polska S.A.
Powyższe ogłoszenie ma jedynie charakter reklamowy. Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem
poniesienia straty, w tym utraty całości kapitału.

Podobne dokumenty