Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w Nordea

Komentarze

Transkrypt

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w Nordea
Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w Nordea Polska S.A.
Polisa 1442002482, wariant I
zakres ochrony
1.
2.
3.
4.
5.
zgon ubezpieczonego (naturalny)
zgon ubezpieczonego NW
trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – za 1%
poważne zachorowania
zgon współmałżonka lub partnera życiowego
składka miesięczna
Polisa 1442002481, wariant II
zakres ochrony
1. zgon ubezpieczonego (naturalny)
2. zgon ubezpieczonego NW
3. trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – za 1%
trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca
4.
lub udaru mózgu – za 1%
5. poważne zachorowania
świadczenia
17 136
34 272
285,60
2 856
5 712
25 zł
świadczenia
14 022
28 044
233,70
77,90
2 648,60
6. zgon współmałżonka lub partnera życiowego
6 232
7. zgon rodziców lub teściów
934,80
8. urodzenie dziecka
389,50
9. leczenie szpitalne wskutek NW za dzień pobytu
38,95
10. leczenie szpitalne za dzień pobytu
składka miesięczna
19,48
40 zł
(NW – nieszczęśliwy wypadek)
Dodatkowych informacji udzielają:
 Marzena Górska - tel. 55-20-840, Biuro Spraw Pracowniczych, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 1
(parter),
 Joanna Szczęsnowicz - 55-20-851, Biuro Spraw Pracowniczych, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 1
(parter),
 strona internetowa BSP Sekcji ds. Ubezpieczeń.

Podobne dokumenty