RB 44/2007 Warszawa, 8 czerwca 2007 r. Rejestracja akcji w KDPW

Komentarze

Transkrypt

RB 44/2007 Warszawa, 8 czerwca 2007 r. Rejestracja akcji w KDPW
RB 44/2007
Warszawa, 8 czerwca 2007 r.
Rejestracja akcji w KDPW
Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
uchwałą nr 409/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych 30.276 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 PLN
każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.08.2000 r. oraz
oznaczyć je kodem PLSOFTB00016.
Jednocześnie informujemy, iż Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr
379/2007 z dnia 6 czerwca 2007 roku postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 30.276 akcji serii R z dniem 11 czerwca 2007.

Podobne dokumenty