Kurs_ 179 - Z matematyką w plecaku

Komentarze

Transkrypt

Kurs_ 179 - Z matematyką w plecaku
179 - Z matematyką w plecaku - kółko matematyczne dla klas II gimnazjum
Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (W yloguj)
Kreatywna szkoła ► ZP_179
Osoby
Najświeższe
Tematyka
wiadomości
Uczestnicy
(Nie
umieszczono
jeszcze
żadnych
nowości)
Aktywności
Certificates
Fora dyskusyjne
Quizy
Nadchodzące
Zadania
Z matematyką w plecaku
Zasoby
Szukaj w forum
"Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by
uważać je za fałszywe."
Monteskiusz
Brak
nadchodzących
spotkań
Przejdź do
kalendarza...
Nowy termin...
Tablica ogłoszeń dla ucznia
Zaawansowane
Administracja
Opis zajęć
Co się
Kilka pytań na początek.
ostatnio działo?
Oceny
Profil
terminy
1
Lekcja 1- Zapoznanie z zasadami działania platformy moodle
Moje kursy
Wiadomości i umiejętności:
1.Samodzielne korzystanie z platformy moodle.
2.Rozpoznawanie symboli i oznaczeń.
3.Umiejętności korzystania z zasobów i aktywności.
Zasoby
Krok 1 - nawigacja.
Jak poruszać się po kursie.
Krok 2-linki do internetu i plików.
Wikipedia - obejrzyj zdjęcie.
Krok 3 - quizy.
Pytanie1
Krok 4 - fora dyskusyjne
Zadaj pytanie.
2
Lekcja 2- Działania na potęgach.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń definiuje potęgę o wykładniku naturalnym i całkowitym.
2.Wymienia własności działań na potęgach.
3.Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi.
4.Stosuje własności potęg o wykładniku całkowitym do zapisywania wyrażeń algebraicznych w
prostszej postaci.
Zasoby
Definicja potęgi.
Działania na potęgach i przykłady
DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE NA POTĘGACH CAŁKOWITYCH LICZBY 10
Aktywności
Aktywność od
piątek, 10
sierpień 2012,
14:20
Raport ostatniej
aktywności
Brak zmian od
ostatniego
zalogowania
Sprawdż czy potrafisz wykonać działania na potęgach.
3
Lekcja 3- Wykorzystanie notacji wykładniczej w zadaniach praktycznych.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń podaje przykłady liczby zapisanej w notacji wykładniczej.
2.Zapisuje liczby w notacji wykładniczej.
3.Wykonuje działania na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
4. Porównuje liczby w notacji wykładniczej.
Zasoby
Pojęcie notacji wykładniczej.
Przykład 1
Przykład 2
Działania na danych zapisanych w notacji wykładniczej.
Przykład 3
Przykład 4
Przykladowe zadania.
Aktywności
Zastosowanie notacji wykładniczej.
Zadanie
4
Lekcja 4 - Działania na pierwiastkach
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń definiuje pierwiastek stopnia drugiego i trzeciego.
2.Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki.
3.Wykonuje mnożenie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia.
4.Wyłącza i włącza czynnik przed i pod pierwiastek.
Zasoby
Definicja pierwiastka.
Działania na pierwiastkach.
Działania na pierwiastkach.
Wyłączanie czynnika przed pierwiastek.
Aktywności
Oblicz
5
Lekcja 5 - Ćwiczenia w wykonywaniu działań na pierwiastkach.
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń potrafi zastosować poznane działania na potęgach.
2.Rozwiązuje równania zawierające pierwiastki.
3.Usuwa niewymierność z mianownika.
4. Przekształca wzory zawierające pierwiastki.
Zasoby
Usuwanie niewymierności z mianownika.
Przykłady.
Doprowadzanie wyrażeń do najprostrzej postaci.
Zobacz przykłady
Aktywności
Zad.1
6
Lekcja 6 - System dwójkowy zapisu liczb.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna postać liczb w systemie dziesiętnym i dwójkowym.
2. Umie zamienić liczby zapisane w systemie dwójkowym na system dziesiętny.
3 Umie zamienić liczby dziesiętne na dwójkowe.
4. Zna dodawanie i odejmowanie w systemie dwójkowym.
Zasoby
Systemy liczbowe.
Zamiana liczb dwójkowych na dziesiętne.
Przykład-zamiana liczby dwójkowej na dziesiętną.
Przykład-zamiana liczb dziesiętnych na dwójkowe.
Działania w systemie dziesiętnym i dwójkowym.
Odczytywanie godzin na zegarze binarnym
Aktywności
Zadanie
Pytanie.
7
Lekcja 7- System szesnastkowy zapisu liczb
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna postać liczb w systemie dziesiętnym i szesnastkowym.
2. Umie zamienić liczby zapisane w systemie szesnastkowym na system dziesiętny.
3 Umie zamienić liczby dziesiętne na szesnastkowe.
4. Zna dodawanie i odejmowanie w systemie szesnastkowym.
Zasoby
Szesnastkowy system liczbowy
Sposoby zapisywania liczb
System szesnastkowy, czyli jak ułatwić sobie sprawę.
Zamiana liczb szesnastkowych na dziesiętne.
Zamiana liczb dziesiętnych na szesnastkowe.
Aktywności
Zadanie rachunkowe
8
Lekcja 8 - Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna pojęcie ułamka zwykłego.
2. Umie zamieniać ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe.
3. Zna pojęcie ułamka okresowego.
4. Umie zamieniać ułamki okresowe na ułamki zwykłe.
Zasoby
Ułamki zwykłe- wiadomości wstępne.
Zamiana ułamków dzesiętnych skończonych na ułamki zwykłe.
Ułamki okresowe
Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe.
Przykłady.
Aktywności
Zadanie
9
Lekcja 9 - Obliczanie pola koła i wycinka kołowego oraz długości okręgu i łuku.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna podstawowe pojęcia związane z okręgiem i kołem.
2.Umie obliczać długość okręgu i łuku.
3.Umie obliczać pole koła i wycinka kołowego.
4.Wykorzystuje wzory na długość okręgu i pole koła do obliczania obwodów i pól powierzchni
różnych przedmiotów w kształcie koła.
Zasoby
Okrąg i długość okręgu.
Długość łuku.
Koło, pole koła.
Pole pierścienia kołowego.
Pole wycinka koła.
Czym jest liczba pi.
Aktywności
Zadanie
10
Lekcja 10 - Okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt.
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń wie kiedy można opisać okrąg na wielokącie a kiedy wpisać okrąg w wielokąt.
2.Zna konstrukcje opisywania okręgu na trójkącie.
3.Zna konstrukcje wpisywania okręgu w trójkąt.
4.Zna podstawowe własności i wzory związane z okręgiem wpisanym i opisanym na trójkącie
równobocznym.
Zasoby
Okrąg wpisany w wielokąt i okrąg opisany na wielokącie.
Okrąg opisany na trójkącie.
Okrąg wpisany w trójkąt.
Okręg i wielokąty.
Okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny.
Aktywności
Quiz
11
Lekcja 11-Działania na wyrażeniach algebraicznych.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie wyrażenia algebraicznego i jednomianu.
2. Umie redukować wyrazy podobne.
3. Potrafi dodawać i odejmować wyrażenia algebraiczne.
4. Umie mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian.
Zasoby
Jednomiany.
Podstawowe wiadomości o wyrażeniach alebraicznych.
Działania na wyrażeniach algebracznych.
Aktywności
Quiz-wyrażena algebraczne.
12
Lekcja 12- Przekształcanie wyrażeń algebraicznych-Wzory skróconego mnożenia.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna podstawowe wiadomości związane z wyrażeniami algebraicznymi.
2. Zna wzory skróconego mnożenia.
3. Umie przekształcać wyrażenia algebraiczne z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia.
Zasoby
Ogólne wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.
Wzory skróconego mnożenia.
Wzory skróconego mnożenia.
Przykłady zastosowań wzorów skróconego mnożenia.
Praktyczne przykłady.
Aktywności
Wzory skróconego mnożenia
13
Lekcja 13- Przekształcanie wzorów.
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna podstawowe zasady dotyczące przekształceń wyrażeń algebraicznych.
2. Umie zastosować wzory skróconego mnożenia.
3. Umie przekształcać proste wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne.
Zasoby
Przekształcanie wzorów.
Przekształcanie wzorów-przykłady.
Zastosowane wyrażeń algebraicznych do przekształcania wzorów.
Przykłady
Aktywności
Zad. Przekształcznie wzorów.
14
Lekcja 14- Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych.
2. Umie rozwiązywać proporcje.
3. Potrafi rozróżnić z treści zadania zależności związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi od
zależności związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi.
4. Potrafi rozwiązywać zadania związane z wielkościami wprost i odwrotnie proporcjonalnymi.
Zasoby
Proporcja i jej własności.
Wielkości wprost proporcjonalne.
Wielkości odwrotnie proporcjonalne.
Proporcje i wielkości wprost proporcjonalne.
Aktywności
Zadanie-proporcje.
15
Lekcja 15 - Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń potrafi rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
2. Zna etapy rozwiązywania zadań tekstowych.
3. Potraf zastosować równania w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Zasoby
Równania z jedną newiadomą.
Rodzaje równań.
Rozwiązywanie zadań za pomocą równań.
Rozwiązywanie zadań z treścią- przykład.
Aktywności
Zadania tekstowe.
16
Lekcja 16 - Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie układu równań.
2. Umie rozwiązywać układy równań metodą podstawiania.
3. Umie rozwiązywać układy równań metodą przeciwnych współczynników.
4. Potrafi rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem układów równań.
Zasoby
Układy równań, rodzaje układów równań.
Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania-przykłady
Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników-przykłady
Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania-przykłady
Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników-przykłady
Aktywności
Zad. Układy równań
17
Lekcja 17 - Funkcja liniowa, zależności funkcyjne.Przykłady zależności funkcyjnych
występujących w życiu codziennym.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie funkcji.
2. Umie rozpoznawać własności funkcji liniowej.
3. Umie odczytywać z wykresu przykłady zależności funkcyjnych występujących w życiu
codziennym.
Zasoby
Funkcja liniowa i jej własności.
Wykres funkcji liniowej.
Wzajemne położenie prostych na płaszczyżnie.
Funkcja liniowa- wiadomości ogólne.
Podstawowe wiadomości o funkcji liniowej
Aktywności
Zależności funkcyjne.
18
Lekcja 18 - Odczytywanie informacji z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna podstawowe własności funkcji liniowej.
2. Umie odczytywać informacje z wykresu funkcji.
3. Potrafi przedstawić określone informacje na wykresie.
Zasoby
Odczytywanie informacji z wykresu.
Przedstawianie danych na wykresie.
Wyszukiwanie i stosowanie informacji.
Odczytywanie danyh.
Aktywności
Zad. Wykresy.
19
Lekcja 19 - Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna budowę twierdzenia.
2. Zna Twierdzenie Pitagorasa i jego dowód.
3 Umie zastosować poznane twierdzenie do rozwiązywania zadań.
Zasoby
Budowa twierdzenia.
Twierdzenie Pitaorasa.
Twierdzenie Pitagorasa, zadania.
Dowód twierdzenia Pitagorasa.
Dowód
Aktywności
Zad. Tw. Pitagorasa.
20
Lekcja 20 - Dzieje Pitagorasa i jego uczniów.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna podstawowe wiadomości o Pitagorasie.
2. Zna dzieje szkoły pitagorejskiej.
3. Zna różne dowody twierdzenia Pitagorasa.
Zasoby
Pitagoras-życiorys
Pitagoras z Samos-charakterystyka postaci.
Uczniowie Pitagorasa.
Szkoła pitagorejska.
Dowody twierdzenia Pitagorasa.
Dowody twierdzenia Pitagorasa CD.
Aktywności
Uczniowie Pitagorasa.
21
Lekcja 21 - Działania na zbiorach liczbowych.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie zbioru liczbowego.
2. Potrafi podać różne zbiory liczbowe.
3. Zna relacje między zbiorami.
4. Zna i potrafi wykonywać działania na zbiorach liczbowych.
Zasoby
Pojęcie zbioru.
Podział liczb.
Działania na zbiorach liczbowych.
Zbiory- działania na zbiorach.
Aktywności
Działania na zbiorach.
22
Lekcja 22 - Działania na przedziałach.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie przedziału.
2. Umie zapisywać i zaznaczać na osi liczbowej różne przedziały.
3. Zna i potrafi wykonywać działania na przedziałach liczbowych.
Zasoby
Przedziały liczbowe
Definicje przedziałów liczbowych.
Działania na przedziałach.
Działania na przedziałach.
Działania na przedziałach w praktyce.
Aktywności
Działania na przedziałach.
23
Lekcja 23 - Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje wartość
bezwzględna.
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna pojęcie wartości bezwzględnej.
2.Umie obliczać proste wartości bezwzględnej.
3.Zna kolejności wykonywania działań w wyrażeniach arytmetycznych.
4.Oblicza wyrażenia arytmetyczne w których występuje wartość bezwzględna.
Zasoby
Definicja wartości bezwzględnej.
Wartość bezwzględna na osi liczbowej.
Wartością bezwzględną liczby wymiernej.
Kolejność wykonywania działań
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje wartość bezwzględna.
Aktywności
Wartość bezwzględna
24
Lekcja 24 - Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie wartości bezwzględnej.
2. Umie obliczać wyrażenia, w których występuje wartość bezwzględna.
3.Zna etapy rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną.
4. Umie rozwiązywać równania i nierówności z wartością bezwzględną.
Zasoby
Równania z wartością bezwzględną.
Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
Wartość bezwzględna-równania i nierówności-przykłady
Rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną.
Rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną.
Aktywności
Wartość bezwzględna2.
25
Lekcja 25 - Podstawowe pojęcia związane z funkcjami trygonometrycznymi.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń umie nazwać boki w trójkącie prostokątnym.
2.Zna podstawowe funkcje trygonometryczne.
3.Umie zapisywać funkcje trygonometryczne w różnych trójkątach prostokątnych.
4. Umie zastosować poznane funkcje do rozwiązywania zadań.
Zasoby
Podstawowe wiadomości o trójkącie prostokątnym.
Funkcje trygonometryczne.
Funkcje trygonometryczne trójkąta prostokątnego.
Przykład 1
Funkcje trygonometryczne i ich zastosowanie..
Aktywności
Funkcje trygonometryczne.
26
Lekcja 26 - Zamiana jednostek pól.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń potrafi obliczać pola figur płaskich.
2. Wie w jakich jednostkach są zapisywane pola.
3. Zna zasadę zamiany jednostek pól.
4. Potrafi zamieniać jednostki pól.
Zasoby
Zamiana jednostek pola.
Pola figur płaskich.
Pola figur płaskich.Pole prostokąta.
Aktywności
Zamiana jednostek pola.
27
Lekcja 27 - Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie graniastosłupa.
2. Potrafi podawać nazwy odpowiednich graniastosłupów.
3. Umie obliczać pole powierzchni graniastosłupów.
Zasoby
Graniastosłupy
Siatki graniastosłupów i antygraniastosłupów
Pola powierzchni graniastosłupów.
Aktywności
Graniastosłupy
28
Lekcja 28 - Obliczanie objętości i pola powierzchni graniastosłupów.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie graniastosłupa.
2. Umie obliczać pole powierzchni graniastosłupa.
3. Zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa.
4. Umie obliczać objętość graniastosłupa.
Zasoby
Prostopadłościan i sześcian.
Objętość graniastosłupa- przykład.
Zadania-obliczanie objętości graniastosłupów.
Aktywności
Objętość graniastosłupa.
29
Lekcja 29 - Obliczanie pola powierzchni ostrosłupów.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie ostrosłupa.
2. Umie podawać nazwy ostrosłupów.
3. Potrafi rysować siatki ostrosłupów.
4. Umie obliczać pole powierzchni ostrosłupów.
Zasoby
Siatki ostrosłupów.
Ostrosłupy-wiadomości ogólne.
Pole powierzchni ostrosłupa-przykładowe zadania.
Wielościany.
Aktywności
Ostrosłupy.
30
Lekcja 30 - Obliczanie objętości ostrosłupów.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie i nazewnictwo ostrosłupów.
2. Potrafi obliczać pole boczne i całkowite ostrosłupów.
3. Umie obliczać objętość ostrosłupa.
Zasoby
Wiadomości ogólne-ostrosłupy.
Ostrosłup prawidłowy - rozpoznawanie i rysowanie.
Ostrosłup prawidłowy trójkątni i czworokątny- podstawowe wzory.
objętość ostrosłupa.
Aktywności
Objętość ostrosłupa.
31
Lekcja 31 - Zadania różne związane z graniastosłupami i ostrosłupami.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna podstawowe pojęcia związane z graniastosłupami i ostrosłupami.
2. Potrafi obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupów i ostrosłupów.
3. Zna przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.
Zasoby
Podstawowe wiadomości o graniastosłupach.
Graniastosłupy i ostrosłupy.
Przekroje wielościanów.
Aktywności
Bryły
32
Lekcja 32 - Utrwalenie umiejętności zamiany jednostek w matematyce i fizyce.
Wiadomości i umiejętności:
1.Uczeń zna podstawowe jednostki używane w matematyce i fizyce.
2.Potrafi zamieniać jednostki długości, powierzchni, objętości, masy i czasu.
3.Zna podstawowe jednostki w układzie SI.
4.Potrafi zamieniać jednostki prędkości.
Zasoby
Dawne jednostki miar.
Zamiana jednostek.
Jednostki prędkości i ich zamiana.
Aktywności
Zamiana jednostek.
33
Lekcja 33 - Historia powstawania różnych urządzeń ułatwiających liczenie.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna urządzenia ułatwiające nam liczenie.
2. Zna historię powstania kilku z nich.
Zasoby
Liczydło
Suwak logarytmiczny
Komputer
Kostki Napiera
Maszyna licząco-analityczna
Kalkulator
Aktywności
Maszyny liczące
Liczymy
34
Lekcja 34 - Zastosowanie procentów w życiu codziennym.
źródło grafiki
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna pojęcie procentu.
2. Umie zamieniać procenty na ułamki i ułamki na procenty.
3. Potrafi wykonać podstawowe działania na procentach.
4. Zna zastosowanie procentów w życiu codziennym.
Zasoby
Działania na procentach.
Procenty
Procenty w życiu codziennym.
Zastosowanie procentów.
Aktywności
Procenty
35
Lekcja 35 - Działania łączne, utrwalenie wiadomości poznanych podczas kursu.
Wiadomości i umiejętności:
1. Uczeń zna kolejność wykonywania działań łącznych na liczbach.
2. Potrafi sprawnie wykonywać działania na liczbach.
3. Opanował wiadomości poznane podczas trwania kursu.
Zasoby
Działania łączne na ułamkach.
Liczby i działania.
Działania na liczbach - przykłady
Aktywności:
Podsumowanie pracy na platformie moodle.
certyfikat
Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj)
Strona główna