formularz zgłoszenia pracy magisterskiej

Komentarze

Transkrypt

formularz zgłoszenia pracy magisterskiej
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY MAGISTERSKIEJ
Imię i nazwisko autora pracy:
Tytuł pracy:
Data obrony pracy:
Imię, nazwisko promotora pracy:
Pełna nazwa jednostki (wydziału/instytutu), w ramach której praca powstała i została obroniona:
Ocena uzyskana za pracę dyplomową:

Podobne dokumenty