Instrukcja montażu Czujnik indukcyjny IMC, zabudowany 704289

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu Czujnik indukcyjny IMC, zabudowany 704289
Instrukcja montażu
Czujnik indukcyjny
PL
704289 / 00
09 / 2007
IMC, zabudowany
Funkcje i własności
Czujnik wykrywa metale w sposób bezdotykowy i zaznacza ich obecność poprzez
przełączenie sygnału wyjściowego. Nominalna strefa działania (Sn) patrz tabliczka
znamionowa; Zasięg działania (Sa) 0...0,81 x Sn (wartość bazuje na pomiarach
standardowych ze stalą miękką; w przypadku innych metali skraca się zasięg).
Montaż
Nalęży przykręcić czujnik do twardego podłoża. Jeżeli będą występować duże
obciążenia mechaniczne, należy upewnić się, że nie występują luzy. Montaż zabudowany (rys. 1 i 2). Gdy montowany na powierzchni metalowej, metal nie może
wystawać ponad powierzchnię aktywną.
• Wymagana wolna przestrzeń wokół powierzchni aktywnej czujnika kiedy montowany jest w metalu. rys. 3.
• Minimalna odległość w przypadku montażu kilku czujników tego samego typu:
rys. 4 i 5.
1
2
3
3 x Sn
4
5
8 x Sn
Gniazdo może być obracane:
2
a
a
a
6
7
8
Ustawianie powierzchni aktywnej czujnika.
9
10
11
12
13
14
PL
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem czujnika należy odłączyć zasilanie.
Uwaga: jeżeli wyszczególniono to w karcie katalogowej, należy zaopatrzyć
urządzenie w bezpiecznik miniaturowy.
Zalecenie: po wystąpieniu zwarcia należy upewnić się, czy urządzenie działa
prawidłowo.
Działanie
Należy sprawdzić poprawność działania czujnika.
• Zielona dioda LED świeci po podłączeniu zasilania.
• Żółta dioda LED świeci sie gdy wyjście jest przełączone.
Praca urządzenia jest bezobsługowa. Aby zapewnić prawidłową pracę należy się
upewnić, że:
3
• powierzchnia aktywna i wolna przestrzeń są wolne od metalowych elementów
i ciał obcych, w szczególności gdy czujnik montowany jest czołem do góry.;
• EMC: Urządzenia spełniają wymagania EN 60947-5-2.
4

Podobne dokumenty