OŚWIADCZENIE NR 2 (dotyczące wielodzietności rodziny

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE NR 2 (dotyczące wielodzietności rodziny
OŚWIADCZENIE NR 2
(dotyczące wielodzietności rodziny)
Oświadczam, że jesteśmy rodziną wielodzietną.
(Wielodzietność rodziny oznacza, że w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci).
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………….………….………………………………….
( data, podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty