2015

Komentarze

Transkrypt

2015
Data publikacji: 30.06.2016
Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych (PZM) i Organizacji ochrony zdrowia (OOZ)
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami
Dokładny adres
głównego
Imię i nazwisko
miejsca
prowadzenia
działalności
Kraj podstawowej
działalności
Umowy sponsorskie
z OOZ/ stronami
Numer Prawa
Darowizny i
trzecimi
Wykonywania Zawodu
dotacje dla OOZ
wynaczonymi przez Opłaty rejestracyjne
(opcjonalnie)
OOZ w celu
zarządzania
wydarzeniami
Koszty podróży i
zakwaterowania
Wynagrodzenia z tytułu usług i doradztwa
Wynagrodzenia
Wydatki dodatkowe
uzgodnione w umowie
dot. wynagrodzenia z
tytułu świadczenia
usług i doradztwa
Suma
PZM
UDOSTĘPNIENIE ZBIORCZE
Suma wartości Świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów w PLN
181 187,53
526 597,24
Liczba Beneficjentów w udostępnieniu zbiorczym
405
400
29
12
100%
100%
100%
100%
Procent liczby Beneficjentów uwzględnionych w udostępnieniu zbiorczym
214 734,00
18 233,00
940 751,77
100%
OOZ
UDOSTĘPNIENIE ZBIORCZE
Suma wartości Świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów w PLN
3562,63
Liczba Beneficjentów w udostępnieniu zbiorczym
2
2
100%
100%
Procent liczby Beneficjentów uwzględnionych w udostępnieniu zbiorczym
3562,63