Nasza Gmina luty 2016 - Urząd Gminy Wejherowo

Komentarze

Transkrypt

Nasza Gmina luty 2016 - Urząd Gminy Wejherowo
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Nr 02 (231)
Rok XXI
11.03.2016
godz. 19:00
WSTĘP WOLNY
Hala Widowiskowa
BOLSZEWO
ul. Leśna 35
(budynek Gimnazjum)
ISSN 14-26-1472
Luty 2016
Egz. bezpłatny
Galeria Jubilatów
Janina Chrzanowska, 93 lata, Bolszewo
Nowy
sołtys
Łężyc!
Dzielnicowi otwarci na
potrzeby mieszkańców!
W
Gminie Wejherowo uruchomiony został Punkt Przyjęć Dzielnicowych. W każdy wtorek i czwartek
od godz. 16.00 do 18.00 w Filii Biblioteki Publicznej nr 1 przy ul. Reja 9 w Bolszewie dyżurować
będzie policjant pierwszego kontaktu z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Inicjatywa ma na celu
stworzenie przestrzeni umożliwiającej mieszkańcom Gminy skuteczne zgłaszanie bieżących problemów
oraz uzyskanie porad dotyczących m.in. problemu przemocy w rodzinie czy sposobów unikania przestępstw. Policjanci doradzą także jak nie stać się ofiarą przemocy oraz w jaki sposób reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.
I
nformujemy, że 21 stycznia
2016 r. w wyniku wyborów
przeprowadzonych w ramach zebrania sołeckiego, nowym sołtysem Łężyc została p. Anna Boike.
Wszelkie pytania do nowego sołtysa kierować można pod nr tel.:
515 712 498
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
znajduje się w budynku Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo w Bolszewie Filia nr 1 przy ul. Reja 9
(wejście obok Centrum Rozwoju Dziecka)
Punkt jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do czwartku 10.00 - 14.00
piątek 12.00 - 16.00
nr 02 (231)
Z XVI Sesji Rady Gminy Wejherowo
27
stycznia w filii biblioteki gminnej przy Reja 9 odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku XVI
obrad trwającej kadencji znalazły się uchwały dotyczące m.in.: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo, nadania nazw ulic we wsiach Warszkowo i Gowino,
nabycia nieruchomości położonych w Bolszewie oraz Górze, a także
przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Ponadto przedstawiono projekty uchwał w sprawach: sprzedaży nieruchomości w Gniewowie, zmiany budżetu Gminy na 2016 rok oraz
określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych
i publicznego gimnazjum do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół. Wysoka rada zdecydowała także o udzieleniu dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz o przyjęciu protokołu Komisji
Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej Gminy
Wejherowo. Ostatnie z przyjętych uchwał dotyczyły natomiast poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkaso
podatków stanowiących dochód Gminy oraz opłaty od posiadania psa
i targowej. I tak dla ułatwienia mieszkańcom Gminy Wejherowo wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia ww. opłat ustalono następujących inkasentów dla każdego sołectwa Gminy:
Bolszewo: Pranschke Lucyna, Bianga Edmund; Bieszkowice: DejaParalusz Marzena; Gniewowo: Klein-Melcer Justyna; Gościcino: Danilczyk Joanna, Maszota Mirosława; Gowino i Pętkowice: Kandziora
Kazimierz; Góra: Dampc Genowefa; Kąpino: Komor Magdalena; Łężyce: Boike Anna; Nowy Dwór Wejherowski: Holka Bożena; Orle: Laddach Franciszek; Reszki: Kandziora Jan; Sopieszyno: Liszewski Marcin;
Bokser Bartosz Tomczak odbiera gratulacje od Przewodniczącego Rady
Huberta Tomy i Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło.
Ustarbowo: Dampc Natalia; Warszkowo: Formala Dorota; Zbychowo:
Januszewska Tamara.
Radni przyjęli łącznie 13 projektów uchwał w tym dwie wprowadzone
do porządku obrad. Obradujący tego dnia mieli także okazję poznać
Mistrza Polski w Boksie Młodzików. Aktualnym mistrzem jest bowiem
Bartosz Tomczak – uczeń Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie –
któremu na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Janusza Daniszewskiego wręczono gratulacje i upominek.
Młody bokser w towarzystwie mamy odebrał list i życzenia z rąk Wójta
i Przewodniczącego Rady Gminy. Warto nadmienić, że starszy brak Bartosza jest Mistrzem Polski Juniorów tej samej kategorii. Obu bokserom
serdecznie gratulujemy i życzymy wyłącznie wygranych walk!
Harmonogram zebrań wiejskich – marzec 2016r.
LP
SOŁECTWO
DATA
GODZINA
MIEJSCE
1.
WARSZKOWO
03.03.2016r.
17:30
Świetlica wiejska
2.
KNIEWO
03.03.2016r.
18:30
Świetlica wiejska
3.
RESZKI
04.03.2016r.
18:00
Świetlica wiejska
4.
ZBYCHOWO
04.03.2016r.
19:00
Świetlica wiejska
5.
BIESZKOWICE
07.03.2016r.
17:30
Były ośrodek „Wodnik”
6.
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI
07.03.2016r.
19:00
SSP Nowy Dwór Wejherowski
7.
ORLE
08.03.2016r.
18:00
SSP Orle
8.
KĄPINO
10.03.2016r.
19:00
Dom Parafialny w Kąpinie
9.
ŁĘŻYCE
11.03.2016r.
18:30
Świetlica wiejska
10.
GNIEWOWO
14.03.2016r.
18:00
Świetlica wiejska
11.
USTARBOWO
15.03.2016r.
18:00
Świetlica wiejska
12.
SOPIESZYNO
15.03.2016r.
19:00
Świetlica wiejska
13.
BOLSZEWO
16.03.2016r.
18:00
Samorządowe Gimnazjum
14.
GOWINO
17.03.2016r.
18:00
Remiza OSP
15.
GÓRA
18.03.2016r.
18:30
Świetlica OSP
16.
GOŚCICINO
21.03.2016r.
18:00
SSP Gościcino
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 3
NASZA GMINA
Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Sprawdź kiedy mija termin dofinansowania.
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2
ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667) można ubiegać się w ciągu 6
miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone.
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 11.07.2016 r.:
Bolszewo:
ul. Buczka, ul. Bzowa, ul. Dąbrowskiej (posesje nr: 5, 7, 8, 10), ul. Długa (posesje nr: 6, 8, 10, 14, 14C, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 35, 39, 41, 41A,
43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61), ul. Hodowców, ul. Jaśminowa, ul. Krasickiego (posesje nr: 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16), ul. Krzywa,
ul. Narutowicza, ul. Nowa, ul. Nowotki (z wyjątkiem posesji nr: 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E), ul. Ogrodowa, ul. Polna (posesje nr: 7, 11, 15, 21, 23,
25, 27, 33, 35, 39, 44, 53a, 53, 55, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 71A, 73, 77, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 104, 146, dz. nr 480/14, 556/1, 557/2, 557/4,
560/4, 560/6, 560/7, 560/8, 560/11, 561, 1297/3, 1297/6), ul. Prusa (posesje nr: 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, dz. nr 1051,
dz. nr 946/5), ul. Sienkiewicza – na odcinku od Prusa do Słowackiego (posesje nieparzyste od nr 25 w górę, posesje parzyste od nr 52 w górę),
ul. Słowackiego, ul. Stolarska, ul. Traugutta, ul. Wiśniowa – na odcinku od ul. Nowotki do posesji nr 15 (z wyjątkiem posesji nr 13), ul. Wyszyńskiego, ul. Żeromskiego (posesje nr: 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34).
Jednocześnie przypominamy o zbliżającym się terminie możliwości uzyskania dofinansowania dla mieszkańców Gościcina i Kąpina, których
nieruchomości znajdują się przy poniższych ulicach:
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 05.04.2016 r.:
Gościcino:
ulice: Bajkowa, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Grzybowa, Gwiezdna, Hetmańska, Jana Pawła II, Jęczmienna, Kubusia Puchatka, Kasztelańska, Kosmiczna, Księżycowa, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Miodowa, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Piękna, Planetarna, Podgórna, Polarna, Poprzeczna,
Prosta, Pszeniczna, Robakowska, Satelitarna, Słoneczna, Spokojna, Stroma, Szczęśliwa, Szlachecka, Torowa, Urocza, Wąska, Wrzosowa, Zbożowa,
Zielona, Ziemska, Żniwna, Żurawia.
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 27.04.2016 r.:
Kąpino:
ul. Parkowa.
Informujemy, że po upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia
nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych przed nami!
Zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych obejmującej nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Wejherowo. Zbiórka wiosenna zostanie przeprowadzona na zasadach zapoczątkowanych podczas ubiegłorocznych zbiórek,
w formie „wystawek” według poniższego harmonogramu:
MARZEC 2016 r.:
TERMIN ZBIÓRKI
MIEJSCOWOŚĆ
05.03.2016 r.
Bieszkowice, Gniewowo, Łężyce, Reszki, Zbychowo
12.03.2016 r.
Góra, Kniewo, Orle, Warszkowo, Zamostne
19.03.2016 r.
Bolszewo
KWIECIEŃ 2016 r.:
TERMIN ZBIÓRKI
MIEJSCOWOŚĆ
09.04.2016 r.
Gowino, Pętkowice, Ustarbowo (ulice: Jeziorna,
Letniskowa, Nad Stawami, Na Wzgórzu)
16.04.2016 r.
Kąpino, Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno,
Ustarbowo
23.04.2016 r.
Gościcino
Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi od godziny
900. Odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed
posesję (nie wcześniej niż 24 h przed odbiorem) w sposób
nieutrudniający przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej.”
4 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 02 (231)
Gościcino rodziną silne
T
radycja spotkań rodzin wielodzietnych od lat wpisuje się w harmonogram noworocznych uroczystości sołectwa Gościcino. 24
stycznia w hali widowiskowo – sportowej przy Samorządowym
Gimnazjum duże rodziny spotkały się już po raz 22! Spotkanie zainaugurował prezes stowarzyszenia rodzin wielodzietnych – Dionizy Wrosz. Tuż po wystąpieniu rozpoczęło się radosne kolędowanie, któremu przewodziły p. Alicja Stankowska i p. Danuta Meyer
– Seroczyńska. Wystąpienia kolejnych gości, w tym Wójta Gminy
Wejherowo Henryka Skwarło i ks. Marcina Bukowskiego z parafii
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, przeplatane były popi-
W modlitwie i wspólnym kolędowaniu udział
wzięli wszyscy zaproszeni goście.
Tradycją noworocznych spotkań jest dzielenie się opłatkiem.
sami muzycznymi w wykonaniu Radosława Milewskiego i Anety
Neumuller. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Zastępca
Wójta Maciej Milewski, radni Zenon Pieper, Romuald Głuszko, Janusz Gafka, Tadeusz Danilczyk oraz Krzysztof Seroczyński, który odczytaniem Słowa Bożego rozpoczął łamanie opłatka. Życzeń i ciepłych słów na cały trwający rok nie było końca. Następnie zebrani
w rodzinnej atmosferze mogli skosztować słodkości, zaś blisko 160
dzieci organizatorzy obdarowali paczkami od Św. Mikołaja. Jak pokazuje gościciński przykład – z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu!
KGW Bolszewo wiedzie prym w edukacji!
3
godziny zmagań, 5 kategorii, 7 kół gospodyń i tylko 1 cel – wspaniała zabawa! Tak podsumować można sobotni, XVII już, Powiatowy
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowany w Gniewinie. Podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabrakło na nim reprezentantek Gminy
Wejherowo. KGW Bolszewo jak zwykle stanęło na wysokości zadania
i nie tylko z sukcesem zaliczyło wszystkie kategorie, lecz ponadto wywalczyło jedną z regulaminowo przewidzianych nagród, a nawet nagrodę dodatkową. Nasze zdolne Gospodynie, okazały się mistrzyniami
w kategorii „edukacja” i zdobyły puchar za zajęcie I miejsca w bowlingu! Grand Prix będące najwyższym wyróżnieniem i jednocześnie
przepustką do turnieju na szczeblu wojewódzkim tym razem zdobyły
gospodynie z Kostkowa. Wszystkim laureatkom osobiście pogratulowała starosta Gabriela Lisius. Dla naszych Gospodyń nie zabrakło ponadto gratulacji i upominku od Wójta Gminy Henryka Skwarło, który ze
względu na odbywające się tego samego dnia spotkanie najstarszych
mieszkańców Gniewowa nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Z tego
względu, serdeczne życzenia w imieniu Wójta przekazał Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Wojciech Kuziel. Naszym wspaniałym Gospodyniom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
Reprezentacja KGW Bolszewo pośród innych walczących gospodyń.
PODZIĘKOWANIE
Koło Gospodyń Wiejskich i Grupa Wsparcia „Żyj Godnie” składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Wejherowo
i Pracownikom Referatu Oświaty i Spraw Społecznych za udostępnienie pojazdu na XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 5
NASZA GMINA
Zdrowa woda na wyciągnięcie ręki!
Z
inicjatywy Wójta Gminy Wejherowo w Hali Widowiskowo – Sportowej przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie zainstalowano
dwa poidełka, służące wszystkim korzystającym z sali gimnastycznej,
także tym, którzy korzystają z hali poza godzinami lekcyjnymi. Wodę
przebadano pod kątem zdatności do picia. Spełnia ona określone normy i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Stały, a przede wszystkim
bezpłatny dostęp do wody pitnej rozwiązuje problem zaopatrywania
się uczniów w napoje, często niezdrowe. Gimnazjaliści z zadowoleniem
przyjęli pomysł zainstalowania w szkole „źródełek” i chętnie z nich korzystają. Również w opinii rodziców uczniów inwestycja ta jest jak najbardziej trafna. W przyszłości planowane jest zainstalowanie kolejnych
poidełek, tym razem na korytarzach szkolnych. Zmiany w przedszkolach i szkołach w 2016 roku.
Ważne dla rodziców dzieci z klas „O”, I i II
P
od koniec 2015 roku Sejm RP uchwalił zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty dotyczące dzieci uczęszczające w obecnym roku
szkolnym do klas „O” oraz I i II. Podstawowa zmiana mówi o wieku dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Od roku
szkolnego 2016/17 dzieci rozpoczynają naukę w wieku siedmiu lat.
Zmiany te zobowiązują rodziców do podjęcia określonych działań. Jeżeli rodzic dziecka 6-letniego w klasie „O” zdecyduje o tym,
aby jego dziecko nie kontynuowało nauki w kl. I musi do końca
marca tego roku poinformować o tym dyrektora szkoły. Służy do
tego specjalny druk, który otrzyma w sekretariacie szkoły. W tym
wypadku dziecko będzie uczęszczało jeszcze raz do klasy „O”. Jeżeli uzna, że dziecko ma kontynuować naukę w klasie I nie musi
podejmować żadnych kroków. Podobna sytuacja jest z uczniami
klas I oraz II (rocznik 2009). Jeżeli rodzice uznają, że ich dziecko
powinno pozostać w tej samej klasie muszą do końca marca złożyć
odpowiednie oświadczenie. Powyższe działania będą miały określone konsekwencje. Dziecko, które pozostanie na kolejny rok w tej
samej klasie nie otrzyma świadectwa promocyjnego, będzie miało
nowych kolegów i koleżanki, a także nowego wychowawcę. Po raz
drugi będzie realizowało ten sam program. Niewątpliwie decyzja
podejmowana przez rodziców będzie miała istotne konsekwencje
dla ich dziecka. Wymaga na pewno przemyśleń oraz dostosowania jej do konkretnego przypadku. Warto na pewno skonsultować
ją z wychowawcą klasy, pedagogiem a może i dyrektorem szkoły.
Decyzje rodziców będą też ważne dla funkcjonowania całej placówki. Teoretycznie może się zdarzyć, że w danej szkole nie będzie
w nowym roku szkolnym klas pierwszych. Spowoduje to konieczność zmian kadrowych, a nawet zwolnień nauczycieli z pracy. Stąd
konieczność podjęcia decyzji przez rodziców do końca marca tego
roku. Wszyscy mamy nadzieję, że postanowienia rodziców będą
mądre i przemyślane. Czasu jest niewiele, a to co zrobimy wpłynie na przyszłość naszych dzieci. Korzystając z okazji warto przypomnieć rodzicom, że rozpoczyna się już rekrutacja do przedszkoli
i klas „O”. Warto udać się do placówki aby poznać warunki przyjęcia oraz jakie dokumenty należy złożyć. Więcej informacji można
znaleźć na stronach internetowych szkół gminnych i przedszkola.
Krzysztof Sapieha
Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
PODZIĘKOWANIE
Sołtys Bolszewa wraz z radą sołecką serdecznie dziękuje uczniom SSP w Bolszewie za udział w konkursie ,, Ozdoby
choinkowej”. Każde dziecko otrzymało nagrodę ufundowaną przez sołectwo Bolszewo i sponsorów:
Sklep Tomet, Sklep Beata Okoń, Sklep Motyl, G.K. Groth Karol, Hurtownia fryzjerska M&G
Sklep spożywczy Agat, Restauracja U Bąbli, Sklep Lucyna Pranschke, Sklep Beata Nowicka, Sklep Zbigniew Miotk
6 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 02 (231)
XII Przegląd Kolęd w Gościcinie!
W
parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie już
po raz dwunasty zorganizowano Przegląd Kolęd! 31 stycznia
na tę okazję do kościoła przybyło liczne grono słuchaczy, którzy mieli
okazję wysłuchać popisów wokalnych (a nawet instrumentalnych!) w
wykonaniu przyjaciół i sąsiadów zrzeszonych w grupach parafialnych.
Wśród występujących znaleźli się m.in. gościciński oddział Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych,
Ministranci, Róże Żywego Różańca, czy Krąg Biblijny. Sprawdzony od
lat system zgłoszeń pozwolił na uniknięcie powtórzeń utworów, co
zapewniło różnorodność repertuaru. Warto podkreślić, że tym co wyróżnia gościciński przegląd jest brak wyłaniania laureatów. Jak przekonuje proboszcz i organizator wydarzenia – ks. kan. Stanisław Bach
– w noworocznym kolędowaniu najważniejsza jest radość płynąca ze
wspólnie spędzonych chwil, dlatego konkurowanie zespołów byłoby
tutaj niewskazane i mało zasadne. Trwająca ponad dekadę tradycja ma
już swoich wiernych odbiorców, a także uczestników, dla których czas
przygotowań do występu jest czasem zacieśniania przyjaźni.
Na zdjęciu przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Gościcina.
Dostojne spotkanie seniorów z Gniewowa
Bukietem kwiatów została wyróżniona w tym roku Pani Maria Melcer.
23
stycznia w Gniewowie zorganizowano coroczne spotkanie seniorów. Tego popołudnia ponad 50 osób w dostojnym wieku
zebrało się w świetlicy wiejskiej, gdzie czekał na nie wykwintny bankiet
przygotowany przez Radę Sołecką z sołtys Justyną Klein – Melcer. Noworoczne biesiadowanie tradycyjnie poprzedziła Msza św. odprawiona
przez o. Tarsycjusza z parafii p.w. św. Anny z Wejherowa. Tuż po niej,
Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło złożył obecnym serdeczne życzenia, wyróżniając dodatkowo bukietami kwiatów najstarszych przedstawicieli sołectwa. Tym razem byli to: pani Maria Melcer oraz pan
Roman Dopke. Do życzeń przyłączył się także radny Alojzy Formella.
Poza gratulacjami Wójt podkreślił także, że jest to pierwsze spotkanie
seniorów w odnowionym wnętrzu świetlicy, gdzie wymiana systemu
grzewczego pozwoliła m.in. na powiększenie przestrzeni przez usunięcie pieca kaflowego stojącego do tej pory w jej centralnym punkcie.
Sprawna organizacja, pyszne potrawy i muzyka na żywo w wykonaniu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Luzina pozwoliły seniorom na spędzenie kilku godzin w radosnej, noworocznej atmosferze wśród przyjaciół
i sąsiadów.
Sołtys Justyna Klein – Melcer składa gorące podziękowania członkom
Rady Sołeckiej i pozostałym zaangażowanym: p. Beacie Domachowskiej, p. Filipowi Melcer, p. Stefanowi Prandze oraz p. Karolowi Walkowiakowi za zaangażowanie w przygotowania Dnia Seniora. Szczególne
podziękowania kieruje także na ręce p. Krzysztofa Formelli i przyjaciół,
którzy zadbali o oprawę muzyczną.
Bankiet Seniorów
ze Zbychowa
3
0 stycznia w Zbychowie odbył się Dzień Seniora kończący cykl zimowych spotkań najstarszych mieszkańców Gminy Wejherowo.
Tego dnia w świetlicy wiejskiej sołtys Piotr Januszewski wraz z radą
sołecką zorganizowali wystawny poczęstunek, na który zaproszono
mieszkańców wsi powyżej 60. roku życia oraz specjalnych gości, w tym
Wójta Gminy Henryka Skwarło oraz radnego Alojzego Formellę. Korzystając z wyjątkowej okazji, Wójt spośród obecnych seniorów wyróżnił
tych z najdostojniejszym wiekiem, a byli to: pani Gertruda Grubba oraz
pan Leon Kowalski. Jak się okazało, dobre geny to rodzinny atut, bowiem wyróżnieni mieszkańcy są rodzeństwem! Zarówno rodzeństwu,
jak wszystkim zebranym Wójt życzył niesłabnącego zdrowia i bliskości
kochających osób. Słodkie upominki wręczył natomiast radny Alojzy
Formella. Zgromadzeni mieli także okazję potańczyć w rytm muzyki na
Dzięki organizatorom
seniorzy co roku
świętować mogą przy suto
zastawionych stołach.
żywo w wykonaniu Zespołu Rodzinnego Drozd, co przy kończącym się
karnawale było nie lada gratką! Seniorom życzymy wielu okazji do podobnych spotkań w gronie przyjaciół!
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 7
NASZA GMINA
Karnawałowe ostatki w Zbychowie
S
zalona zabawa w wyjątkowo krótkim tegorocznym karnawale to
przywilej zarówno starszych, jak i nieco młodszych imprezowiczów.
O tych drugich, jak co roku, pomyślał sołtys i rada sołecka Zbychowa.
Dzięki ich staraniom ostatniego dnia stycznia tamtejsza świetlica wiejska wypełniła się księżniczkami, superbohaterami i różnej maści zwierzętami, którzy przy dźwiękach największych hitów muzyki rozrywkowej oddawali się wspaniałej zabawie do późnych godzin wieczornych.
Pysznie bawiących się z wesołymi animatorami małych imprezowiczów
odwiedził gość specjalny, czyli...Święty Mikołaj, który każdemu uczestnikowi balu przebierańców wręczył słodkie upominki. Słodyczy i słodkich
napojów nie zabrakło również na stołach, przy których doskonałą zabawę obserwowali licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie maluchów. Dzieciaki mocno angażowały się we wszystkie zabawy.
Karnawałowo i smacznie w Ustarbowie!
28
stycznia w samym sercu Ustarbowa, jakie od niedawna stanowi nowoczesna świetlica sołecka, odbyła
się wspaniała zabawa karnawałowa dla
dzieci. Wszystko dzięki wspólnym działaniom GOPSu, p. Bernadety Kohnke i sołtys Natalii Dampc dbających o atrakcje
dla najmłodszych mieszkańców. Za ich
sprawą, do stałej oferty sołeckich zajęć
wszedł już m.in. „Klub gier”, w ramach
którego przygotowano maluchom karnawałową niespodziankę. Poza atrakcjami
muzyczno – tanecznymi zadbano także
o moc konkursów z nagrodami i słodki
poczęstunek. Jak przystało na zabawę
karnawałową, nie brakowało też wielobarwnych przebrań i masek. Najwięcej
emocji wzbudził jednak kulinarny popis
pani sołtys, która specjalnie dla uczestników zabawy przyrządziła pyszną domową pizzę! Co więcej, przepyszna kolacja
przygotowywana była na miejscu, co
stanowiło dodatkową okazję do wspólnej kulinarnej zabawy!
Dzieci z niecierpliwością czekają na powtórkę podobnej atrakcji za rok!
Przyłącz się do sieci – obowiązkowo!
Urząd Gminy Wejherowo przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013r. r., poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji
sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych
przepisach. Procedura podłączenia rozpoczyna się od uzyskania warunków technicznych od przedsiębiorstwa PEWIK. Konieczne jest złożenie w PEWIK Gdynia zlecenia wydania warunków technicznych przyłączenia na druku FOT-D-01-c z załącznikami:
• aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia
• odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie
Wszelkie sprawy związane z przyłączeniem należy załatwiać w PEWIK, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29, 81- 311 Gdynia,
tel. (58) 66 87 311.
8 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 02 (231)
Przebierańcy zajęli gniewowską świetlicę!
24
stycznia w Gniewowie zorganizowano bal przebierańców dla
dzieci i rodziców. Od początku pewne było, że będzie to wyjątkowy wieczór! Na wydarzenie przybyło bowiem aż 75. dzieci wraz
z opiekunami. Licznie zgromadzonych przebierańców powitała sołtys
Justyna Klein – Melcer, która przy okazji przekazała także noworoczne
życzenia od Wójta Henryka Skwarło. Tym co wyróżnia gniewowski bal
jest z pewnością konkurs wypieków organizowany w sołectwie od lat.
Dzięki temu w wydarzenie angażują się nie tylko milusińscy z przejęciem przygotowujący stroje, ale także ich mamy. Podczas zabawy niezależna komisja wybrała 3 najsmaczniejsze wypieki. I miejsce i nagrodę
Wójta otrzymała pani Beata Bednarczyk, II miejsce i nagrodę Radnego
Alojzego Formelli otrzymała pani Danuta Gaweł, natomiast III miejsce
i nagrodę ufundowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką pani Janina Lange. Za sprawą licznych konkursów (m.in. na króla i królową balu) dzieci
także mogły zdobyć nagrody rzeczowe. Co ważniejsze, dzięki wizycie
św. Mikołaja żadne z dzieci nie wyszło z balu z pustymi rękami! Ufundowane przez radę sołecką upominki i poczęstunek sprawiły malcom
niemałą radość, dlatego szczególnie przykro im, że czas karnawałowych
szaleństw w tym roku trwa tak krótko!
Zabawa w odnowionej świetlicy wiejskiej trwała do
późnych godzin wieczornych!
Sołtys Justyna Klein – Melcer składa gorące podziękowanie GOPS Wejherowo, Państwu Czesławie i Mirosławowi Grzenia, a także mieszkańcowi
Gniewowa, który chciał pozostać anonimowy za ufundowanie nagród. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację sołtys kieruje
do Rady Sołeckiej, p. Andrzeja Cepińskiego, Jana Górskiego i Zarządu GS Samopomoc Chłopska. Karnawałowe szaleństwo w odnowionej remizie!
C
hociaż tegoroczny karnawał zdaje się być wyjątkowo krótkim, Rada
Sołecka z sołtys Góry Genowefą Dampc oraz OSP w Górze znaleźli
czas na zorganizowanie wspaniałej zabawy dla dzieci. Tegoroczny bal
karnawałowy odbył się 16 stycznia w przestronnych wnętrzach remizy
OSP, która pod koniec minionego roku przeszła kapitalny remont. Dogodne warunki i karnawałowe nastroje złożyły się na niezapomniany
wieczór pełen tańca i muzyki w wykonaniu zespołu Voice. Ponadto,
wszystkie dzieci miały okazję zaprezentować finezyjne stroje przy-
gotowane specjalnie na tę okazję oraz uczestniczyły w konkursach
z nagrodami. Aktywni milusińscy zmęczeni intensywną zabawą mogli
zregenerować się przy słodkim poczęstunku, o który także zadbali organizatorzy wydarzenia. Nie lada niespodzianką okazały się również
paczki z upominkami wręczone wszystkim przybyłym na wspaniałą zabawę. Warto nadmienić, że organizatorzy rozdali blisko 60 takich prezentów, co pozwala śmiało stwierdzić, że bal okazał się frekwencyjnym
sukcesem!
Mali przebierańcy mieli do zabawy bardzo dużo miejsca. Fot. Iwona Wejher.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 9
NASZA GMINA
Toaleta to nie śmietnik!
Kolejna awaria wywołana bezmyślnością mieszkańców
S
KONKURS
prawne przepływanie ścieków przez rury kanalizacyjne często uniemożliwiane jest poprzez nieumyślne wrzucanie odpadów do toalet. Powoduje to nie tylko zapychanie
wewnętrznej kanalizacji budynku, ale także staje się przyczyną poważnych i kosztownych
awarii. Jedna z nich miała miejsce w Gościcinie. 16 lutego na przepompowni przy ul. Drzewiarza, gdzie odbierane są przede wszystkim ścieki z Pętkowic, po ciężkiej pracy znaleziono
przyczynę awarii. Były nią kable, które po wrzuceniu przez właściciela jednej z nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, uszkodziły system. Zgodnie z hasłem kampanii
prowadzonej przez PEWIK, mieszkańcom przypominamy, że „TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”
i apelujemy o niewrzucanie odpadów do systemów połączonych z siecią! Ponadto prośbę tę
kierujemy do właścicieli nieruchomości posiadających własne zbiorniki. Wrzucane do nich
odpady ostatecznie także trafiają do sieci za sprawą kolektora zrzutowego zlewni ścieków, co
wywołuje te same skutki. Wspólnie więc zapobiegajmy uciążliwym dla nas awariom!
Popiół segregujesz – telewizor zyskujesz!
Gmina Wejherowo i Eko Dolina Sp. z o.o. zachęcają do udziału w otwartym konkursie na efektywną segregację odpadów! Celem konkursu
jest promocja właściwego postępowania z odpadami i stosowania się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wejherowo. W 2016 r. promocją i konkursem objęta jest segregacja popiołu.
By wziąć udział w konkursie należy do końca marca 2016 r. wypełnić, podpisać i dostarczyć zgłoszenie w punkcie podawczym Urzędu
Gminy Wejherowo. W marcu oraz kwietniu br., pracownicy Urzędu oraz pracownicy firmy Agora będą weryfikować zgłoszenia
w terenie. Ocenie będzie podlegać jakość selektywnej zbiórki popiołu. Następnie Komisja konkursowa z pozytywnie zweryfikowanych
zgłoszeń wytypuje laureatów. W przypadku większej liczby podobnych zgłoszeń, zastrzega się możliwość przeprowadzenia losowania.
Przewidywane jest wręczenie 3 nagród oraz dwóch wyróżnień. Informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.ug.wejherowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
* Zgłaszający do konkursu mieszkaniec nie może posiadać zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podatkowych
10 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 02 (231)
Babciu, dziadku coś Ci dam...
czyli przedszkolaki wystąpiły dla dziadków!
Od
26 do 28 stycznia w Samorządowym Przedszkolu w Gościcinie nie brakowało wzruszeń! Wszystko za sprawą Dnia Babci
i Dziadka, na który kolejne grupy zapraszały swoich drogich krewnych.
O tym jak ważna dla każdego przedszkolaka była wizyta dziadków przekonać mógł się każdy, kto tego dnia przybył na akademię wystawianą specjalnie na tę okazję. Po jej zakończeniu dzieci wręczały swoim
specjalnym gościom samodzielnie wykonane upominki i coś znacznie
więcej – zapewnienie o szczerych uczuciach! Choć trzeba przyznać, że
słowa były tam zbędne. Zarówno Muchomorki, Biedronki, Rybki, Żabki
oraz Wiewiórki – a więc wszystkie grupy z oddziału przedszkolnego –
wespół z rodzicami przygotowały także słodki poczęstunek, jakim uraczono przybyłych gości. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy niesłabnącego zdrowia i miłości bliskich im osób!
Przedszkolaczki wyśpiewały i wyrecytowały dziadkom całą swoją miłość.
Gryf Kaszubski dla Bolesława Borka
P
odczas ostatniej w 2015 roku sesji Rady Gminy Wejherowo, wójt
gminy Henryk Skwarło wręczył najwyższą gminną nagrodę – Statuetkę Gryfa Kaszubskiego – najstarszemu obecnie literatowi kaszubskiemu Bolesławowi Borkowi. Poeta, pisarz i historyk urodził się prawie 93
lata temu - 9 kwietnia 1923 roku w Zbychowie. Jego gniazdem rodzinnym jest gospodarstwo, w którym teraz mieszka poetka pani Janina
Januszewska. Do szkoły powszechnej chodził w Zbychowie; budynek
Bolesław Bork z Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło,
Przewodniczącym Rady Gminy Hubertem Tomą i córką Małgorzatą Szlas.
placówki, z ciemnej czerwonej cegły, jeszcze istnieje w tej wsi. Jako
uczeń tej szkoły otrzymał prestiżowe stypendium imienia Przebendowskich. Od 1936 roku do wybuchu wojny uczył się w gimnazjum wejherowskim. Po wojnie ukończył Studium Nauczycielskie w Bydgoszczy
oraz jako szkołę wyższą Instytut Kształcenia Nauczycieli w kierunku
historii w Warszawie. Przez wiele lat był nauczycielem i kierownikiem
szkół na Kaszubach – w Koleczkowie, Chwaszczynie i Bojanie, gdzie też
przez wiele lat mieszkał. Obecnie pod troskliwą opieką córki mieszka
w Rekowie Górnym. Jako historyk opublikował zarysy monografii wielu wsi, w tym leżących na terenie gminy Wejherowo: Łężyc, Bieszkowic,
Cierzni, Pińskich, Zbychowa, Reszek, Nowego Dworu Wejherowskiego,
Sopieszyna i Gniewowa, dzięki którym mogła powstać wielka monografia „Gmina Wejherowo”; jest też autorem mini-biografii o ks. dr.
Leonie Heykem rodem z Cierzni – „Piesniodzej lesocczich stron”. Do
najbardziej znanych książek pisarza należą: „Nad Sleżą. Zarys walk Kaszubów lesockich” (1978), „Ścieżki, drogi i bezdroża” (1984), powieść
historyczna „Twierdzą był im każdy próg” (1998). W swojej twórczości pisarskiej wielokrotnie opisywał ludzi z terenu gminy Wejherowo,
dzieje legendarne i bogactwo przyrody tej ziemi, w tym opowiadanie
o swojej rodzinnej wsi „Zbichòwskô pòwiôstka”.
Stanisław Janke
Charytatywnie i aktywnie w SSP Bolszewo
9
grudnia w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Bolszewie odbyły się warsztaty ozdób świątecznych pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Co
ważne, warsztaty zorganizowane zostały dla dzieci
i rodziców! Wszystko po to, by sprawić radość nie tylko uczestnikom, ale przede wszystkim podopiecznym
Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, dokąd dwa
dni później zawiezione zostały własnoręcznie wykonane ozdoby. Dzieci wręczyły upominki osobiście, a nawet
zaśpiewały kolędy dla podopiecznych. Organizatorami
były klasy: Ig i IIIe wraz z nauczycielami: Malwiną Blaszke, Dorotą Kołacz, Anną Sulik-Wysiecka i Kingą Szczygieł.
To już kolejna edycja tworzenia ozdób świątecznych.
Organizatorzy zapowiadają powtórkę za rok!
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 11
NASZA GMINA
Lekkoatletyczny maraton gimnazjalistów z Bolszewa
Sportowa wycieczka z gimnazjum na Ogólnopolskim Mitingu
w Halowej Lekkoatletyce w Toruniu.
S
amorządowe Gimnazjum w Bolszewie sportowymi sukcesami
stoi. Za sukcesami stoją z kolei długie godziny spędzone na treningach oraz ogromne zaangażowanie pracujących z młodzieżą nauczycieli, którzy robią wszystko żeby pomóc amatorom sportu i wzrastającym gwiazdom w jeszcze skuteczniejszym zdobywaniu kolejnych
trofeów. W celu urozmaicenia cyklu treningowego nauczyciele Krystyna Gelo i Marek Góralski oraz reprezentacja 26 gimnazjalistów
z I klasy sportowej lekkoatletycznej i ręcznej oraz uczniowie klas starszych już trenujących lekkoatletykę 16 stycznia wyjechali na Ogólnopolski Miting w Halowej Lekkoatletyce w Toruniu. Gimnazjaliści mieli
okazję zapoznać się na nim zarówno z profesjonalną infrastrukturą
sportową, jak i skonfrontować się z innymi młodymi sportowcami
z północnej Polski. Wyjazd ten możliwy był m.in. dzięki dofinansowaniu dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Dwa
tygodnie później już tylko dwuosobowa reprezentacja gimnazjum
pojechała na Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Halowej Lekkoatletyce Województwa Pomorskiego. Z bardzo dobrymi wynikami wrócili z nich Paweł Wenta, który zdobył srebrny medal w biegu na 60m
przez płotki oraz Angelika Stencel osiągająca 4 miejsce w skoku w dal
i 7 w biegu na 60m przez płotki.
6 lutego odbyły się z kolei Mistrzostwa Młodzików w Halowej Lekkoatletyce Województwa Pomorskiego w Toruniu, na które ponownie wybrała się 26 osobowa reprezentacja naszego gimnazjum. Z tej
sportowej imprezy z sukcesem wróciła Julia Holk – Łebińska, która
zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą. Przy okazji opiekunowie
– Krystyna Gelo i marek Góralski zorganizowali uczniom krótką wycieczkę po Toruniu. Młodym, przyszłym gwiazdom sportu życzymy
dalszych, równie wspaniałych wrażeń podczas treningów i zawodów!
Marta Kandziora przed biegiem na 200 m.
Oldboje upamiętnili Zaślubiny Polski z morzem
W
tym roku 14 lutego był wyjątkowym dniem nie tylko ze względu
na Dzień Zakochanych. W hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie upamiętniono jeszcze jedno ważne wydarzenie – Zaślubiny
Polski z morzem. Ten niezwykły akt, jaki miał miejsce 96 lat temu, dał
początek odzyskiwania Ziem Pomorskich, a więc szczególnie nam bliskich terenów. Z tego powodu, od niemal 8 lat, pamięć o czynach gen.
dyw. Józefie Hallerze pielęgnowana jest w niebanalny sposób przez
sportowców z powiatu wejherowskiego i puckiego. Mowa tu o TurnieZwycięzcy Turnieju Walentynkowego – drużyna Euro-Pol Wejherowo.
12 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
ju Oldbojów o Puchar Posła Kazimierza Plocke. Sam Poseł na Sejm wraz
z Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło powitali uczestników
i podkreślili znaczenie upamiętniania ważnych dla Polski wydarzeń,
szczególnie w tak przystępny sposób.
W tegorocznym przedsięwzięciu o puchar walczyło aż 8 drużyn. Najlepszą z nich okazała się Sychowianka Sychowo, tuż za nią w rankingu uplasowali się Błękitni Wejherowo, zaś jako trzeci na podium stanęli MKS
Oldboy Władysławowo. Poza wymienionymi, radny Wojciech Kuziel
wręczył także nagrodę najlepszemu strzelcowi
– Krzysztofowi Smarzyńskiemu z Władysławowa
oraz najlepszemu bramkarzowi – Krzysztofowi
Szałas z Sychowa. Nagrody w turnieju ufundowali: poseł Kazimierz Plocke, Gmina Wejherowo,
radna Gminy Lucyna Pranschke oraz sympatyk
Turnieju Marian Szczygieł. Ponadto organizatorzy Turnieju – WAP Błękitni, ROSS UG Wejherowo, GOK Gościcino oraz radny Wojciech Kuziel – serdeczne podziękowania kierują na ręce
radnego Romana Stanisławczyka, sędziującego
podczas rozgrywek. Warto także wspomnieć, że
przed Turniejem Oldbojów wręczono nagrody za
rozgrywany przez dwa dni Turniej Walentynkowy. 13 lutego na hali widowiskowo – sportowej
odbyły się eliminacje, natomiast 14 lutego przed
południem rozegrano mecze finałowe.
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale przez umieszczenie w ogólnie
w kopertę formatu C4 (229 mm
x 324 mm). Pojemność skrzynki
powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o
karą od 50 złotych do 10 000
złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze
pod uwagę stopień szkodliwości
Piotr Czerwiński UG Wejherowo
nr 02 (231)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 17
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 13
NASZA GMINA
NASZA GMINA
To jest miejsce na
Twoją reklamę!
14 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 02 (231)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 15
NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo: Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel./fax 58 677 96 05, e-mail: [email protected]
Łamanie i druk: CARO
DESIGNCARO,
GROUP,
84-230
Rumia,
Chełmońskiego
tel./fax
58 727
96 97,
e-mail:
[email protected]
DRUKARNIA
84-230
Rumia,
Chełmońskiego
15,15,
tel./fax
58 727
96 97,
e-mail:
[email protected]
Olga Niemc
Redagują: OlgaRedaguje:
Reszke, Wiesława
Waldowska
Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Podobne dokumenty