abstrakt

Komentarze

Transkrypt

abstrakt
Dr hab. Beata Gaj
Stan współczesnych badań na świecie na temat wojen morskich w starożytności
Analizując polskie fora internetowe można dojść do wniosku, że tematyka wojen morskich
spotyka się z dość znacznym zainteresowaniem zwłaszcza wśród studentów i pasjonatów
historii starożytnej. Napotykają oni jednak problem w postaci niewystarczającej literatury w
języku polskim i braku dostępności pozycji obcojęzycznych. Do podstawowej bibliografii
należą „Starożytne bitwy morskie Tadeusza Łoposzki (Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1992)
i inne książki tego autora na temat starożytnej żeglugi, piractwa i katastrof antycznych flot.
Cenne, choć rozproszone w wielu miejscach wydań, są ustalenia ucznia profesora Łoposzki –
Stanisława Ducina. Przygotowywana monografia Roma maritima jak i inne szczegółowe
opracowania innych autorów, zebrane razem mogą stać się odpowiednim kompendium.
Bowiem powszechnie podkreślanemu zapotrzebowaniu na szczegółowe, a jednocześnie
kompleksowe opracowania starożytnych bitew morskich zaradzić można jedynie poprzez
wydanie solidnego opracowania z naciskiem na źródła tłumaczone bezpośrednio z języków
starożytnych oraz z uwzględnieniem najnowszych opracowań zagranicznych. Planowane
wystąpienie na sympozjum „Wojny na morzu” oprócz zarysu najnowszej literatury zebranej
podczas kwerendy w Bodleian Library Oxford, podejmie próbę przedstawienia planu takiego
wydania. Odniesie się także do popularnych ostatnio badań tak zwanej historii globalnej.

Podobne dokumenty