ekonomicznym - ZYSK Niezależne Doradztwo Finansowe

Komentarze

Transkrypt

ekonomicznym - ZYSK Niezależne Doradztwo Finansowe
Oferta ubezpieczenia grupowego NNW
SUMA UBEZPIECZENIA 10000,00 PLN – składka m-czna 44 PLN
lp.
Proponowany zakres ochrony:
10 000,00
1.
zgon ubezpieczonego
10 000,00
2.
zgon ubezpieczonego w wyniku NW
25 000,00
3.
zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
40 000,00
4.
zgon ubezpieczonego-zawał lub udar
15 000,00
5.
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW za 1 % uszczerbku
200,00
6.
uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub udaru
100,00
7.
ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
2 000,00
8.
operacje chirurgiczne –limit świadczeń
10 000,00
9.
pobyt w szpitalu w wyniku NW za dzień pobytu (płatne od 1-go dnia)
10.
pobyt w szpitalu z przyczyn innych jak NW (płatne od 4-go dnia)
50,00
11.
pobyt w szpitalu na OIOM za dzień pobytu (płatne od 1-go dnia)
150,00
12.
trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW
10 000,00
13.
zgon współmałżonka
5 000,00
14.
zgon współmałżonka w wyniku NW
10 000,00
15.
urodzenie dziecka Ubezpieczonemu
1 000,00
16.
urodzenie dziecka martwego Ubezpieczonemu
2 000,00
17.
zgon dziecka Ubezpieczonego
2 000,00
18.
zgon dziecka w wyniku NW
4 000,00
19.
pobyt w szpitalu dziecka w wyniku NW za dzień pobytu
20.
ciężkie zachorowanie dziecka
5 000,00
21.
osierocenie dziecka Ubezpieczonego
3 000,00
22.
zgon rodziców, teściów Ubezpieczonego
1 200,00
100,00
50,00
Niniejsza kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysokości składek mogą ulec zmianie po Ocenie Ryzyka. Zmiana założeń
taryfikacji może spowodować zmianę wysokości składek. W celu ustalenia indywidualnej oferty prosimy o kontakt z firmą ZYSK Niezależne
Doradztwo Finansowe.
ZYSK Niezależne Doradztwo Finansowe
Pl. Wolności 6, 45-018 Opole
|
Tel. 77-555-98-21
|
Fax. 77-555-98-23
|
Email:[email protected]
|
Web: zyskndf.pl

Podobne dokumenty