zal 1 formularz - Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji

Komentarze

Transkrypt

zal 1 formularz - Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji
KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
APLIKACJA 5.4
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie narzędzia/aplikacji umożliwiającej tworzenie formularzy
wykorzystywanych jako: fiszki projektowe, wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność dla
projektu współfinansowanego z funduszy unijnych.
Koszt łączny:
NETTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
BRUTTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
………………………………………………………
Data podpis pieczęć nazwa

Podobne dokumenty