i wojewódzki konkurs wiedzy „astrid lindgren i jej

Komentarze

Transkrypt

i wojewódzki konkurs wiedzy „astrid lindgren i jej
I WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY „ASTRID LINDGREN I JEJ BOHATEROWIE” 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Kościuszki 111, 80 – 427 Gdańsk – Wrzeszcz Koordynatorzy: I. Bielska – Kiesz, E. Soboń, I. Ugowska – Tyran 2. Patronat Honorowy: Honorowy Konsulat Szwedzki w Gdańsku 3. Adresat konkursu: uczniowie klas IV -­‐ V (każdą szkołę reprezentuje dwuosobowa drużyna) 4. Cele konkursu: -­‐rozwijanie zainteresowań czytelniczych, -­‐doskonalenie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi, -­‐poznawanie postaci wybitnej szwedzkiej pisarki – Astrid Lindgren i jej twórczości, -­‐kształtowanie postaw poprzez poznawanie pozytywnych wartości reprezentowanych przez bohaterów powieści A. Lindgren, -­‐rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 5. Zakres tematyczny konkursu: -­‐ A. Lindgren, Mio, mój Mio, tłum. M. Olszańska (wyd. Nasza Księgarnia), -­‐ A. Lindgren, Rasmus i włóczęga, tłum. I. Szuch – Wyszomirska (wyd. Nasza Księgarnia), -­‐ podstawowe informacje o A. Lindgren (jej życiu i twórczości). REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs ma charakter wojewódzki. 2. Komisje szkolne przeprowadzają wewnętrzne eliminacje na terenie swoich placówek, wyłaniając dwuosobową drużynę składającą się z uczniów klas IV -­‐ V. 3. Zgłoszenia szkół należy przesłać faksem bądź mailem na adres organizatora do 2 marca 2016 r. Karta zgłoszenia do pobrania ze strony Szkoły Podstawowej nr 52: www.sp52gdansk.republika.pl/konkursy 4. Etap wojewódzki odbędzie się w 9 marca 2016 o godzinie 10.00. 5. Konkurs obejmuje test pisemny sprawdzający znajomość powieści A. Lindgren („Mio, mój Mio”, „Rasmus i włóczęga”), najważniejszych faktów z życia pisarki oraz umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi. 6. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. 7. Postanowienia jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 8. W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzców przewiduje się ustną dogrywkę.