prof. dr hab. Piotr Franaszek Uniwersytet Jagielloński Rola Banku

Komentarze

Transkrypt

prof. dr hab. Piotr Franaszek Uniwersytet Jagielloński Rola Banku
prof. dr hab. Piotr Franaszek
Uniwersytet Jagielloński
Rola Banku Krajowego dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem
Krakowskim w rozwoju gospodarczym Galicji
Decyzję o otworzeniu Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim
Księstwem Krakowskim podjął galicyjski Sejm Krajowy na posiedzeniu 21 października
1881 r. Oficjalne otwarcie Banku Krajowego miało miejsce 2 lipca 1883 r. Bank działał
nieprzerwanie do 1924 r., kiedy został włączony do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kierując się pierwotną ideą powołania Banku początkowo powołano dwa jego oddziały –
bankowy i hipoteczny. Następnie strukturę Banku poszerzono o oddział komunalny i
kolejowy. Oddziaływanie Banku było zauważalne w wielu obszarach życia gospodarczego
i społecznego. Bank systematycznie umacniał swoją pozycję wśród galicyjskich
poważnych instytucji finansowych. Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej stał
się najważniejszą galicyjską instytucją na rynku kredytów długoterminowych. W 1913 r. w
Banku Krajowym znajdowało się 70% wkładów, 60% pożyczek hipotecznych, 33%
kredytów krótkoterminowych i 30% kapitałów całej galicyjskiej bankowości. Chociaż nie
był instytucją emisyjną spełniał wiele funkcji właściwych dla banku centralnego. W
galicyjskim okresie swojej działalności Bank Krajowy stał się bankiem powszechnego,
społecznego zaufania.