Generuj PDF - KWP w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - KWP w Poznaniu
KWP w Poznaniu
Źródło:
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/informacje-o-skladnika/wykaz-zbednych-skladni/10616,14092011.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 05:52
Strona znajduje się w archiwum.
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Ogłasza przetarg otwarty w formie licytacji, obejmujący pojazdy wycofane z eksploatacji w
Policji
(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe (Dz.U.2010, Nr 114, poz.761) oraz Decyzja nr 219 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 września 2000 r. z późn. zm. w sprawie uznawania sprzętu transportowego za
zbędny, jego zbywania i kasacji).
1)
Przetarg w formie licytacji odbędzie w Wydziale Transportu KWP w Poznaniu przy ul.
Podolańskiej 52, dnia16.09.2011 r. o godz. 10.00 (Komisja prowadzi prace do godz.
11.30)
2)
Warunkiem przystąpienia do przetargu w formie licytacji jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanego pojazdu najpóźniej w przeddzień przetargu na
nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000.
3)
Przy wpłacaniu wadium, w tytule wpłaty należy wskazać konkretny samochód, który będzie
przedmiotem licytacji (marka i nr wewnętrzny) oraz dane nabywcy (dokładny adres, nr telefonu,
imię i nazwisko, a w przypadku firmy także nazwę i NIP).
4)
Do każdego licytowanego pojazdu wymagany jest osobny dowód wpłaty. Wadium zostaje
zaliczone na poczet ceny nabycia lub przepada na rzecz zbywającego, gdy żaden z uczestników
aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uchyli się od zawarcia umowy.
5)
Przed przystąpieniem do przetargu komisja dokonuje weryfikacji wpłaconego wadium na
podstawie przedłożonych dowodów wpłaty (konieczne jest również dostarczenie kserokopii,
które Komisja zatrzymuje w dniu licytacji).
6)
Sprzęt transportowy ujęty w wykazie można obejrzeć na placu magazynowym Wydziału
Transportu KWP w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52 wyłącznie dniu14.09.2011 r. od godz.
10.00do13.00
7)
Podczas przetargu minimalne postąpienie wynosić będzie 50 zł. Z chwilą przybicia
następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, a nabywca zobowiązany jest
zapłacić cenę nabycia (różnicę pomiędzy wpłaconym wadium a wylicytowaną ceną)
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
8)
Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionych pojazdów po okazaniu dowodu wpłaty
ceny nabycia.
9)
Wydawanie zakupionych pojazdów będzie odbywało się wyłącznie po zatwierdzeniu przez
kierownika jednostki protokołu z przeprowadzonego przetargu.
10) W przypadku nabycia większej ilości pojazdów przez jednego kupującego, możliwe jest
ustalenie indywidualnego terminu odbioru.
L.p.
marka
nr wew.
rok prod.
Obniżona cena wywoławcza (zł)
1.
Jelcz PR-110D
5099
1987
9.260,00
2.
3.
Jelcz PR-110D
Autosan H10
3937
4257
1987
1990
9.260,00
15.867,00
4.
Autosan H10
4908
1989
15.867,00
5.
Star 200 „WT”
6177
1987
3.465,00
6.
Star 200 „WT”
6178
1987
3.465,00
7.
STAR 742 „DW”
4860
1997
29.735,00
UWAGA: KWP w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i ukompletowanie
sprzedawanych pojazdów oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości
lub części bez podania przyczyny oraz do wycofania pojazdu z przetargu.
Dodatkowych informacji udziela:
Mateusz Goździak – 061 8 414 - 958
Piotr Tejszerski – 061 8 414 – 973
Metryczka
Data publikacji 14.09.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Goździak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król