BIBLIJNY KONKURS PLASTYCZNY „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec

Komentarze

Transkrypt

BIBLIJNY KONKURS PLASTYCZNY „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
BIBLIJNY KONKURS PLASTYCZNY
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)
1.
Cele konkursu:
- Wdrażanie w lekturę Pisma św.
- Zachęta do zapoznania się z nauczaniem papieża Franciszka, który ustanowił
rok kościelny 8.12.2015 – 20.11.2016 rokiem miłosierdzia.
- Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów
biblijnych.
- Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
2.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III .
3.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A3
w której uczeń zaprezentuje jeden wybrany przez siebie temat:
a) Wskrzeszenie syna wdowy z Nain (Łk 7,11-17)
b) Pojednana i kochająca grzesznica (Łk 7,36-50)
c) Przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10,29-37)
d) Zagubiona owca (Łk 15,4-7)
e) Syn zagubiony i syn wierny: „syn marnotrawny” (Łk 15,11-32)
4.
Wymagania dotyczące prac:
a) Technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3
b) Praca powinna być samodzielna i indywidualna.
Prace należy dostarczyć do organizatorów do 11 stycznia 2016r.
Szkolny organizator:
E. Maścidło-Sączawa
R. Szyszka

Podobne dokumenty